Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystyksessä vaaratapahtumat käsitellään tehokkaasti – yhteispäivystystä ei kuitenkaan ole järjestetty ympärivuorokautisesti

Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystyksessä vaaratapahtumat käsitellään tehokkaasti – yhteispäivystystä ei kuitenkaan ole järjestetty ympärivuorokautisesti

5.4.2017 09:30 / Uutinen

Valvira ja Itä-Suomen aluehallintovirasto tekivät lokakuussa ohjaus- ja arviointikäynnin Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) päivystykseen. Ohjaus- ja arviointikäynnillä arvioitiin yksikön toiminnan organisoimista, asiakas- ja potilasturvallisuutta ja toimintakäytäntöjä.

KYSin ympärivuorokautinen päivystys toimii yhteispäivystyksenä vain yöaikaan

Lainsäädäntö edellyttää ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämistä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä. Valvontaviranomaisten näkemyksen mukaan Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystys ei täysin täytä lainsäädännön edellytyksiä, sillä se toimii perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä ainoastaan yöaikaan, ei ympärivuorokautisesti.

- Valvira jatkaa valvontaa tältä osin, kertoo ylitarkastaja Anna-Maija Liedenpohja Valvirasta.

- Valvonta toteutetaan tiiviissä vuoropuhelussa KYSin edustajien kanssa.

Vaaratapahtumien tehokas käsittely edistää potilasturvallisuutta

Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystyksessä vaaratapahtumien käsittely toimii tehokkaasti: käsittelyyn liittyvät menetelmät on kuvattu kirjallisesti ja vaaratapahtumat analysoidaan huolellisesti. Yksikön omavalvonnan edelleen kehittämiseksi valvontaviranomaiset kannustavat käsittelemään hoitoon osallistuneen henkilöstön kanssa kootusti muistutus- ja kanteluasiat yhdistettynä vaaratapahtumatietoihin. Näin yksikössä voidaan yhdessä etsiä tapahtumien taustalla olevia syitä ja tarvittaessa parantaa toimintaprosesseja.

Päivystystoiminnan valvonta on yksi vuosien 2016–2017 suunnitelmallisen sote-valvonnan painopisteistä. Valvira ja aluehallintovirastot toteuttavat vuoden 2017 aikana nelisenkymmentä yhteistä sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman toimeenpanoon liittyvää tilaisuutta.

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016–2019

Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo17

Lisätietoja Valvirassa:

Anna-Maija Liedenpohja, ylitarkastaja
puh. 0295 209 454
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lisätietoja Itä-Suomen aluehallintovirastossa:

Tuula Tarkiainen, aluehallintoylilääkäri
puh. 0295 016 910
etunimi.sukunimi(at)avi.fi