Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Kuntien varautuminen palvelurakenteiden muutokseen ja kotiin annettavien palvelujen saatavuuden turvaamiseen

Kuntien varautuminen palvelurakenteiden muutokseen ja kotiin annettavien palvelujen saatavuuden turvaamiseen

3.6.2014 09:24

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012, vanhuspalvelulaki) tuli voimaan 1.7.2013. Vanhuspalvelulain keskeisenä tavoitteena on tukea ja edistää ikääntyneen väestön terveyttä ja toimintakykyä ja samalla ennaltaehkäistä palvelujen tarvetta. Palvelurakenteiden muuttaminen laitoshoidosta kotona asumista tukevaksi vaatii asumisen ja palvelujen uudistamista. Jotta ikääntynyt väestö voisi asua kotona mahdollisimman pitkään, on tervettä ja toimintakykyistä ikääntymistä edistettävä lisäämällä monipuolisia ja kuntouttavia palveluja.

Valvira kehottaa kuntia varautumaan palvelurakenteiden muutokseen ja varmistamaan riittävien, laadukkaiden ja turvallisten kotiin annettavien palvelujen saatavuuden.

Tällä ohjeella Valvira haluaa kiinnittää kuntien huomiota niihin seikkoihin, jotka kotihoidon kyselytulosten perusteella edellyttävät kunnilta toimenpiteitä vanhuspalvelulain tavoitteiden ja velvoitteiden toteutumiseksi.

  • Kotihoidon saatavuus kaikkina vuorokauden aikoina
  • Palvelutarpeeseen vastaaminen ja vastuutyöntekijä
  • Kotipalveluiden myöntämisestä tehtävä kirjallinen hallintopäätös
  • Ilmoitusvelvollisuus iäkkään henkilön kotiuttamisesta terveydenhuollon laitoshoidosta
  • Omavalvonta

Valviran ohje 7/2014 Kuntien varautuminen palvelurakenteiden muutokseen ja kotiin annettavien palvelujen saatavuuden turvaamiseen