Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kuntien päätösten ennakkoarviointimenettelyssä on parannettavaa

Kuntien päätösten ennakkoarviointimenettelyssä on parannettavaa

15.6.2018 14:54 / Uutinen

Aluehallintovirastot, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja Sosiaali- ja terveysministeriö ovat antaneet kunnille ohjauskirjeen ennakkoarviomenettelystä (EVA) ja muistuttavat menettelyn lakisääteisyydestä.

EVA-menettelyn tarkoitus on varmistaa, että kunnassa tehtävien päätösten vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen arvioidaan jo etukäteen. Se lisää toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon avoimuutta kunnissa.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Terveydenedistämisaktiivisuuden (TEA) tiedonkeruu osoittaa, että EVA-menettely ei ole yleistynyt kunnissa vuoden 2011 jälkeen. EVA-menettelyä koskevia tietoja on kerätty kuntajohdolta vuodesta 2011, jolloin siitä tuli lakisääteinen menettelytapa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen myötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä tulee kunnan ja maakunnan yhteistyötä, mutta kokonaisvastuu jää kunnalle. Kunnissa on varmistettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntemus ja se, että työ on kunnan toiminnan keskiössä.

Aluehallintovirastojen tehtävä on valvoa EVA-menettelyn toteutumista alueillaan. Aluehallintoviranomaiset järjestävät yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa EVA-koulutusta alueensa kunnille ja maakunnille. Lisätietoja tilaisuuksista saa myöhemmin osoitteessa www.avi.fi, www.kuntaliitto.fi ja www.thl.fi.  Aluehallintovirastot myös arvioivat alueillaan kuntakohtaisesti muun ohjauksen ja valvonnan tarvetta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuuden valvonta on osa Valviran ja aluehallintovirastojen yhteistä valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelmaa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjauksesta ja valvonnasta vastaavat aluehallintovirastot. Valvira ohjaa aluehallintovirastoja toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonnan kohteena ovat EVA-menettelyn ohella turvapaikanhakijoiden neuvolapalvelut sekä lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut. Voit seurata valvontaohjelman etenemistä Twitterissä aihetunnisteella #sotevalo18.

Lue lisää:
Sosiaali- ja terveydenhuolloin valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2016-2019, päivitys vuodelle 2018

Lisätietoa:
Irja Hemmilä, ylitarkastaja
puh. 0295 209 531
etunimi.sukunimi@valvira.fi