Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kuluttajien tuottaman sisällön käyttäminen alkoholimarkkinoinnissa

Kuluttajien tuottaman sisällön käyttäminen alkoholimarkkinoinnissa

11.3.2019 14:44 / Uutinen

Valviralla ja aluehallintovirastoilla on lakisääteinen tehtävä valvoa alkoholijuomien markkinointia. Ensijaisena valvontakeinona markkinoinnin epäkohtia havaittaessa on ohjaus ja elinkeinon tukeminen.

Alkoholijuomien markkinointia säännellään alkoholilaissa. Eduskunta on hyväksynyt sosiaalista mediaa koskevan mainontasäännöksen kaksi kertaa, sekä vuonna 2014 alkoholilakia muutettaessa että vuonna 2017 alkoholilain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Alkoholilain 50 §:n mukaan miedon alkoholijuoman markkinointi sekä sen liittäminen muun tuotteen tai palvelun markkinointiin on kielletty, jos sen kaupallinen toteuttaja käyttää hallitsemassaan tietoverkon palvelussa kuluttajien tuottamaa sanallista tai kuvallista sisältöä tai saattaa palvelun välityksellä kuluttajien jaettavaksi tuottamaansa tai kuluttajien tuottamaa sanallista tai kuvallista sisältöä.

Kiellettyä on kuluttajien tuottaman materiaalin, kuten kommenttien tai omien juomiskuvien ja -videoiden, käyttäminen alkoholimainonnassa. Kaupallisella toteuttajalla on velvollisuus poistaa kuluttajien tuottama alkoholimainonnaksi katsottava materiaali hallitsemastaan tietoverkon palvelusta, jos se on teknisesti mahdollista. Esimerkiksi kuluttajien alkoholijuomia kehuvat kommentit ja kuvat alkoholijuomista katsotaan kuluttajien tuottamaksi sisällöksi.

Lain esitöiden mukaan säännöksen tavoitteena on rajoittaa internetmainonnan keinoja siten, että lasten ja nuorten altistuminen alkoholimainonnalle vähenee. Alkoholimainonta internetissä tai sosiaalisessa mediassa ei ole kielletty yleisesti, vaan kielto koskee vain sellaista mainontaa, jossa kuluttajat osallistuvat omilla teksteillään, kuvillaan tai videoillaan alkoholijuoman mainostajan verkkoyhteisön tai verkkosivuston toimintaan taikka jossa toisten kuluttajien tai mainostajan tuottamia sisältöjä on mainostajan myötävaikutuksella tarkoitus jakaa eteenpäin toisille kuluttajille.

Alkoholilain mainontasäännökset eivät koske yksityishenkilöitä, eikä kuluttajien omaehtoinen viestintä keskenään ole mainontaa. Kuluttajat voivat vapaasti kirjoittaa esimerkiksi omalle sosiaalisen median tililleen arvosteluita alkoholijuomista ja jakaa juomiskuvia tai -videoita.

Valvira aloitti vuonna 2018 ohjaus- ja valvontaprojektin, jossa tarkoituksena ohjata ja tukea alkoholielinkeinoa erityisesti verkkosivujen ja sosiaalisen median tilien sisällön lainmukaisuuden varmistamisessa. Valvira on ollut valvonnan havainnoista yhteydessä projektin alkuvaiheissa erityisesti alkoholivalmistajiin, myöhemmässä vaiheessa myös muihin alkoholialan toimijoihin. Yhteydenottojen tarkoituksena on ohjata elinkeinoa korjaamaan toimintansa alkoholilain mukaiseksi.   

Alkoholilain 60 §:n mukaan aluehallintovirastot valvovat alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua sekä markkinointia alueellaan. Valvira taas valvoo alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua sekä markkinointia koko maassa.

Lisätietoja Valvirassa:

Kari Kunnas, ryhmäpäällikkö, puh. 0295 209 610