Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kroonisen väsymysoireyhtymän hoidossa tarvitaan toimivaa hoitopolkua

Kroonisen väsymysoireyhtymän hoidossa tarvitaan toimivaa hoitopolkua

5.9.2017 07:34 / päivitetty 5.12.2017 10:58 / Uutinen

Krooninen väsymysoireyhtymä (CFS) on ollut viime aikoina esillä sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa. Oireyhtymän keskeinen oire on yli kuusi kuukautta jatkunut väsymys, joka heikentää potilaan toimintakykyä merkittävästi. CFS:n diagnosointi on haastavaa, sillä mitkään oireet eivät ole tunnusomaisia vain ja ainoastaan CFS:lle. Diagnoosi tehdään haastattelutietojen ja muiden sairauksien poissulun perusteella.

Tarvetta yhtenäisille hoitosuosituksille

Suomessa ei toistaiseksi ole yhtenäistä linjausta CFS-potilaiden hoitamiseksi ja diagnosoimiseksi. Tarkempaa ohjeistusta kuitenkin tarvitaan: asianmukaisen tiedon puuttuessa potilaat jakavat tietoa sosiaalisessa mediassa ja voivat näin altistua kokeellisille ja mahdollisesti haittavaikutuksia aiheuttaville hoidoille. Vaikka taudista on olemassa vähän näyttöön perustuvaa tietoa, on kansainvälisesti laadittu runsaasti ohjeistusta CFS:n hoidosta.

CFS:n hoidon linjaamisen ohella maassamme tulisi luoda potilaille toimiva, perusterveydenhuoltoon ja omalääkäriin tukeutuva hoitopolku. Hoitomuotojen, joiden tehosta ja turvallisuudesta on ajantasaista, laadukkaaseen lääketieteelliseen tutkimukseen perustuvaa näyttöä, saatavuus koko maassa tulisi varmistaa. Tällä hetkellä osa potilaista ei saa tarvitsemaansa hoitoa.

Valvira on rajoittanut tähän mennessä yhden lääkärin ammatinharjoittamisoikeutta kroonisen väsymysoireyhtymän hoitoon liittyen. Valvira teki ammattioikeudenrajoittamispäätöksen potilasturvallisuuden varmistamiseksi: lääkäri oli aloittanut potilailleen sellaisia kokeellisia hoitoja, jotka eivät ole yleisesti hyväksyttyjä ja lääketieteellisesti riittävän perusteltuja, ja jotka vaaransivat potilasturvallisuutta. Potilaiden hoidossa oli myös käytetty lääkeaineita, joiden käyttöaiheisiin CFS ei kuulu, mutta joilla voi olla vakavia haittavaikutuksia.

Valvira puuttuu terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaan, mikäli se vaarantaa potilasturvallisuutta. Valviran tehtäviin ei kuulu arvioida eri hoitomuotoja.

Lisätietoja:

Kirsi Liukkonen, ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos
puh. 0295 209 428

Tarja Holi, johtaja
puh. 0295 209 400

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Päivitetty 5.12.2017: Hoitomuotoja koskevaa muotoilua on tarkennettu.