Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kotihoitoa ei ole saatavilla yöaikaan kaikkialla Suomessa

Kotihoitoa ei ole saatavilla yöaikaan kaikkialla Suomessa

4.2.2014 14:08 / Uutinen

Kotihoidon toimintayksiköt ilmoittavat tarjoavansa palvelua kaikkina viikonpäivinä päivällä ja illalla, mutta 39 % ilmoittaa, ettei palvelua ole järjestetty yöaikaan. Yökotihoitoa tarjottiin useammin Etelä- ja Itä-Suomessa noin 75 %, vähiten Lounais-Suomessa (37 %).

Nämä tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) viime toukokuussa tekemästä kyselystä kotihoidon toimintayksiköille. Kysely selvitti tilannetta ennen vanhuspalvelulain voimaantuloa. Kyselyn peittävyys oli noin 90 prosenttia kaikista säännöllisen kotihoidon asiakkaista.

Lue lisää aiheesta THL:n tiedotteesta

Lue lisää vanhustenhuollon sosiaali- ja terveyspalveluista