Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Koronakevät vaati terveydensuojelulta erityisen kiinteää yhteistyötä

Koronakevät vaati terveydensuojelulta erityisen kiinteää yhteistyötä

Kimmo Ilonen 10.6.2020 / päivitetty 10.6.2020 12:52

Terveydensuojelun tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä sekä ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle ja elinympäristölle. Tehtäviin lukeutuu monenlaista elinympäristön terveellisyyden varmistamista, kuten talousveden ja uimavesien laadun valvontaa, mutta myös kenttävalvontaa muun muassa asuntoihin, kouluihin, päiväkoteihin ja uimahalleihin. Kuten ennaltaehkäisevä työ yleensäkin, terveydensuojelu ei välttämättä näy ulospäin silloin, kun asiat ovat kunnossa. Terveydensuojelulain noudattamista valvoo paikallisesti kunnan terveydensuojeluviranomainen. Käytännön valvontatehtäviä tekevien perinteinen virkanimike on ollut terveystarkastaja. Valtion terveydensuojeluviranomaisia ovat muun muassa aluehallintovirastot ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira, jotka myös ohjaavat ja tukevat terveydensuojelun toteutumista kunnissa.

Koronaepidemia tiivisti terveydensuojelun ohjausta kuntiin ja lisäsi yhteistyötä viranomaisten, asiantuntijalaitosten, toiminnanharjoittajien ja järjestöjen kanssa. Hallituksen selkeät linjaukset sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen tarkoin harkitut ohjeet ja ovat helpottaneet ohjaustyötä. Yhteistyö digikokouksilla, verkkosivuille tehtävillä päivityksillä, webinaareilla ja matalan kynnyksen kysymysten esittämisellä nopeutti konsensuksen syntymistä ja toimenpiteiden tekemistä kentällä.

Koronatilanteen eri vaiheissa Valvira ohjeisti ajantasaisesti tilanteen mukaan. Aivan koronatilanteen alkaessa neuvoimme varautumaan ja suunnittelemaan, jatkovaiheessa ohjasimme kuntia tartuntariskin vähentämiseksi olemaan tekemättä fyysisiä tarkastuksia valvontakohteissa. Talous- ja allasvesinäytteiden ottamisen neuvoimme tekemään siten, ettei näytteenottopaikkojen henkilökunnalle aiheudu tartuntariskiä. Vesityökorttitestaajia suositeltiin pitämään taukoa testaamisissa, sillä erityisesti vesilaitostyöntekijöiden tartuntariskiä oli keväällä syytä vähentää. Tilanteen helpottaessa ohjasimme hallitusti palaamaan tavanomaiseen valvontaan.

Koronavirusepidemia on vaikuttanut Valviran terveydensuojelun työhön etenkin kahdella tapaa. Ensinnäkin se on haastanut terveydensuojelun – ei vain Valvirassa vaan yleisemminkin – pohtimaan rooliaan suhteessa tartuntatautilain viranomaisiin. Joissain kunnissa terveydensuojelu on tehnyt ehkä tiivistäkin yhteistyötä tartuntatautiviranomaisten kanssa, mutta kaikissa näin ei ole. Tilanteen mentyä ohi on selvitettävä, miten terveydensuojelun asiantuntijoiden vahva osaaminen saadaan jatkossa kaikkialla käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla.

Lopuksi, en voi olla toteamatta yhteyttä terveydensuojelun valtakunnalliseen valvontaohjelmaan. Valvontaohjelman yhtenä keskeisenä painopisteenä on yhteistyö ja sen koronakevät on konkretisoinut. Hallinnollinen ympäristöterveystyö ei ole vain terveysvalvonnan toimeenpanon varmistamista ja ympäristöterveydellisesti hyvien käytäntöjen edistämistä, vaan myös poikkihallinnollista ennalta ehkäisevää työtä, jolla varmistetaan puhdas ja turvallinen elinympäristömme.

Kimmo Ilonen

Kimmo Ilonen

Ympäristöterveysneuvos

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.