Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Konkurssiin hakeutunut Minnesota-Hoito Oy ei ole yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien rekisterissä

Konkurssiin hakeutunut Minnesota-Hoito Oy ei ole yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien rekisterissä

10.2.2021 16:40 / päivitetty 11.2.2021 11:18 / Uutinen

Yle uutisoi tänään verkkosivuillaan Minnesota-Hoito Oy:n hakeutumisesta konkurssiin. Yritys ei Ylen uutisen mukaan ole vuosiin perinyt arvonlisäveroa asiakkailtaan. Kyseistä yritystä ei ole merkitty valtakunnalliseen yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien rekisteriin, koska yritys ei täyttänyt vaatimuksia, joita laki sosiaalihuollon palveluilta edellyttää. Verohallinnon ohjeen mukaan yksityiset sosiaalipalvelut ovat arvonlisäverottomia, kun tietyt edellytykset täyttyvät. Yksi näistä edellytyksistä on se, että palveluntuottaja on rekisteröity yksityisten palvelujen tarjoajien rekisteriin. Arvonlisäverotuksesta päättää verohallinto.

Yksityisiä päihdepalveluja tarjoavan palveluntuottajan toiminta on sosiaalihuollon palvelua silloin, kun se täyttää laissa toiminnalle asetut vaatimukset. Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaan palvelua tarjoavassa yksikössä täytyy olla riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja varusteet sekä toiminnan edellyttämä, ammatillisen koulutuksen saanut henkilöstö. Minnesota-Hoito Oy:n toiminta ei täyttänyt näitä edellytyksiä, joten se ei ole ollut aluehallintovirastojen ja Valviran yhteisessä valtakunnallisessa yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien rekisterissä kesäkuun 2019 jälkeen.

Valvira pitää vertaistukea yhtenä tärkeänä osana päihdepalveluja. Valvira ei ole todennut, että esimerkiksi Minnesota-mallilla toimivat, pääasiassa vertaistukeen perustuvat yritykset eivät voisi tuottaa palveluja. Sote-valvontaviranomaiset eivät kuitenkaan voi valvoa yrityksen toiminnan lainmukaisuutta eikä asiakasturvallisuutta, jos sitä ei ole merkitty yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien rekisteriin. Silloin palvelu perustuu palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen sopimukseen, ja palveluissa ilmenevät epäkohdat ja erimielisyydet kuuluvat kuluttajansuojaan, jossa toimivalta on Kilpailu- ja kuluttajavirastolla.

Valviran syksyllä 2020 antaman ohjeen mukaan asiakasturvallisuuden ja asiakkaan oikeusturvan kannalta on tärkeää, että palveluntuottajat ilmoittavat verkkosivuillaan ja markkinoinnissaan selkeästi, onko kyseessä viranomaisen hyväksymä, rekisteriin merkitty yksityinen sosiaalipalvelu vai vertaistukeen perustuva toiminta, jota ei ole merkitty valvontaviranomaisten rekisteriin.

Jos kunta on järjestänyt päihdekuntoutusta asiakkailleen rekisteriin kuulumattomalta palveluntuottajalta, kunta on vastuussa ostamansa palvelun laadusta ja asiakasturvallisuudesta.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Lilli Autti, 0295 209 605
Ylitarkastaja Irja Hemmilä, 0295 209 531

Päihdehoitoa tarjoava Minnesota-Hoito Oy on hakeutunut konkurssiin – saataviaan vaatii myös Verohallinto (yle.fi 10.2.2021)

Ohje asiakasturvallisuuden varmistamisesta sosiaalihuollon yksityisissä päihdehoitoyksiköissä on julkaistu (Valviran uutinen 18.9.2021)

Päivitys: Yle uutisoi 11.2.2021, että Minnesota Oy ei ole jättänyt omaa konkurssihakemusta. Verohallinto hakee yritystä konkurssiin yksin.

Verohallinto hakee yksin Minnesota-Hoito Oy:tä konkurssiin – käräjäoikeudessa sattui virhe (yle.fi 11.2.2021)

11.2.2021 Lisätty linkki Ylen 11.2.2021 uutiseen.