Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kommentoi ehdotuksia sosiaali- ja terveydenhuollon valvontakohteiksi ja -menetelmiksi vuodelle 2017

Kommentoi ehdotuksia sosiaali- ja terveydenhuollon valvontakohteiksi ja -menetelmiksi vuodelle 2017

14.11.2016 09:18 / Uutinen

Valvira tarjoaa avoimen kommentointimahdollisuuden kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta kiinnostuneille: nyt voit kommentoida luonnosta valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman päivitykseksi vuodelle 2017.

Sote-valvontaohjelma linjaa Valviran ja aluehallintovirastojen suunnitelmallisen valvonnan päätavoitteet hallitusohjelmakaudeksi 2016–2019. Nyt pyydämme kommentteja valvontaohjelman päivitettyyn osaan II: osa II kuvaa vuosittain vaihtuvat suunnitelmallisen valvonnan kohteet ja valvontamenetelmät.

Vuodelle 2017 ehdotetut valvontakohteet ovat:

  1. Päivystystoiminta  
  2. Ikäihmisten kotipalvelut
  3. Kiireettömään hoitoon pääsy sekä lastensuojelun ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen määräajat
  4. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut
  5. Itsemääräämisoikeus kehitysvammahuollossa   

Valvontakohteet on valittu riskinarvioinnin perusteella eli valvonnan resurssit suunnataan sinne, missä asiakas- ja potilasturvallisuusriskit ovat suurimmat. Tehokkaaseen riskinarviointiin tarvitaan ajantasainen valtakunnallinen tietopohja. Suunnitelmallista valvontaa ei kohdenneta sinne, missä asiakkaan oikeusturvan toteutuminen on varmistettu muilla keinoin, esimerkiksi oikaisuvaatimuksella tai muutoksenhaulla tuomioistuimeen. Tästä syystä esimerkiksi vammaispalvelujen saatavuutta ja sisältöä ei nosteta vuonna 2017 valvontakohteeksi. Lasten ja perheiden palveluita taas tarkastellaan laajassa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (hallituksen LAPE-kärkihanke), joten valvonnalle ei ole kiireellistä tarvetta, lastensuojelun määräaikojen toteutumisen valvontaa lukuun ottamatta.

Tutustu valvontaohjelman päivitykseen ja lähetä kommenttisi sähköpostilla osoitteeseen sotevalo(at)valvira.fi tai postitse osoitteeseen: Valvira, PL 210, 00281 Helsinki. Kommentointiaikaa on torstaihin 24.11.2016 klo 16.15 asti. Valvontaohjelman päivitys vuodelle 2017 valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä.

Tutustu valvontaohjelmaluonnokseen tästä (kommentoi osaa II) (pdf)

Seuraa vuoden 2016 valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo16

Lisätietoja:

Hanna Toiviainen, ryhmäpäällikkö, suunnittelupäällikkö (valvontaohjelma yleisesti)
puh. 0295 209 619
@HKToiviainen

Markus Henriksson, ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos (terveydenhuollon päivystys, hoitoon pääsyn enimmäisajat)
puh. 0295 209 401

Eine Heikkinen, ryhmäpäällikkö, sosiaalineuvos (sosiaalihuollon päivystys, lastensuojelun sekä harkinnanvaraisen toimeentulotuen määräajat, ikäihmisten kotiin annettavat palvelut, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut, itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa)
puh. 0295 209 323