Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Komissio on julkaissut SCENIHRn alustavan raportin Metal-on-Metal lonkkaproteeseista

Komissio on julkaissut SCENIHRn alustavan raportin Metal-on-Metal lonkkaproteeseista

13.3.2014 16:27 / Uutinen

Tieteellinen komitea (SCENIHR) on saanut valmiiksi alustavan raporttinsa, joka koskee Metalli-vastaan-Metalli-tekonivelten (MoM) turvallisuutta. Komitea keskittyy raportissaan erityisesti lonkkaproteeseihin.

SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) on Euroopan komissiota tukeva riippumaton komitea, joka toimii komission neuvonantajana terveyttä mahdollisesti uhkaavien lisääntyvien riskien arvioinnissa. Komitea koostuu asiantuntijoista, joiden mielipiteet ja näkemykset ovat komission kannanotoista tai linjauksista riippumattomia ja perustuvat tieteelliseen lähestymistapaan.

MoM-lonkkaproteesien turvallisuutta koskevassa raportissa SCENIHR on pyrkinyt selvittämään mm. tehdäänkö MoM-lonkkaproteesien kohdalla enemmän uusintaleikkauksia ja missä määrin proteesit voivat olla potilaille vahingollisia.

Raportti on julkisella lausuntokierroksella 25.4.2014 asti. Valvira seuraa mahdollisia lausuntojen aiheuttamia muutoksia raporttiin.

Lisätietoja:
Ryhmäpäällikkö Heikki Mattlar, puh 0295 209 506
Tarkastaja Minna Kymäläinen, puh. 0295 209 503

Linkki tieteelisen komitean (SCENIHR)) raporttiin: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scenihr_consultation_20_en.htm