Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kirkas valaisin ei ole kirkasvalohoitolaite – tarkista käyttötarkoitus laitteen myyjältä

Kirkas valaisin ei ole kirkasvalohoitolaite – tarkista käyttötarkoitus laitteen myyjältä

15.10.2015 12:15 / Uutinen

Syksyn pimetessä kuluttajille markkinoidaan monenlaisia valaisimia kaamosoireiden selättämiseen. Laitteet voidaan jakaa kahteen kategoriaan: kirkkaisiin valaisimiin ja lääkinnällisiksi laitteiksi luettaviin kirkasvalohoitolaitteisiin. Markkinoilla on jopa henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja kirkasvalohoitolaitteita. Valmistajan on osoitettava kirkasvalohoitolaitteen soveltuvuus hoitoon, terapiaan tai kuntoutukseen, jos sellainen käyttötarkoitus on kuvattu laitteen esitteissä, käyttöohjeissa tai markkinointimateriaalissa. Kirkkaat valaisimet ovat tavallisia kuluttajatuotteita.

Kirkasvalohoidon onnistuminen on mahdollista vaatimustenmukaisilla lääkinnällisillä laitteilla, joiden kliininen näyttö on osoitettu, riskit arvioitu ja turvallinen käyttö ohjeistettu. Vaatimustenmukaisen kirkasvalohoitolaitteen tunnistaa laitteen merkinnöistä ja käyttöohjeesta. Asianmukaisesti markkinoille tuodussa laitteessa on CE-merkki ja nelinumeroinen koodi. CE-merkki ja käyttöohje osoittavat laitteen täyttävän lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin vaatimukset. Nelinumeroinen koodi yksilöi laitteen vaatimustenmukaisuuden arvioineen laitoksen. Laitteen asianmukainen luokittelu kirkasvalohoitolaitteeksi on aina hyvä tarkistaa myös myyjältä.

Valvira valvoo lääkinnällisten laitteiden vaatimustenmukaisuutta ja ohjaa ja edistää niiden turvallista käyttöä. Lisäksi Valvira ylläpitää lääkinnällisiin laitteisiin liittyvää vaaratilannerekisteriä. Kirkasvalohoitolaitteiden valmistajilla on myös lakisääteinen velvoite ilmoittaa omiin tuotteisiinsa liittyvistä vaaratilanteista.

Toistaiseksi kirkasvalohoidossa käytettyjen laitteiden aiheuttamia vaaratilanteita on tullut Valviran tietoon vain muutamia.

Lisätietoja:
Minna Kymäläinen
tarkastaja
puh. 0295 209 503
etunimi.sukunimi@valvira.fi