Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kilpirauhaspotilaiden hoidossa ei ole kysymys pelkästään lääkkeen määräämisestä

Kilpirauhaspotilaiden hoidossa ei ole kysymys pelkästään lääkkeen määräämisestä

1.9.2014 09:43 / Uutinen

Kilpirauhaspotilaiden hoito on noussut julkiseen keskusteluun. Valvira on selvittänyt sille tulleiden ilmoitusten perusteella muutaman lääkärin toimintaa ja selvitysten perusteella rajoittanut väliaikaisesti kahden lääkärin oikeutta hoitaa kilpirauhaspotilaita ja antanut kahdelle lääkärille varoituksen. Lisäksi muutaman lääkärin toiminta on selvitettävänä. Suomessa on yli 20000 lääkäriä, joilla on oikeus hoitaa kilpirauhaspotilaita ja määrätä heille lääkkeitä.

Julkinen keskustelu painottuu yhden kilpirauhaslääkkeen määräämiseen (trijodotyroniini, eli ns. T3 -lääke). Keskustelusta saa kuvan, että Valvira haluaa kieltää koko lääkkeen käytön ja vainoaa sitä määrääviä lääkäreitä.

Valvira ei halua kieltää-T3 lääkkeen käyttöä, eikä sillä ole toimivaltaakaan tehdä niin, koska lääkkeiden myyntilupa-asiat kuuluvat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle, Fimealle. Valvira ei myöskään puutu kilpirauhaspotilaita hoitavien lääkäreiden toimintaan, jos sillä ei ole syytä epäillä potilasturvallisuuden vaarantuvan hoidossa. Lääkäreiden saamat kiellot hoitaa kilpirauhaspotilaita eivät perustu siihen, että he ovat määränneet potilailleen T3 -lääkettä.

Valvira arvioi selvitettävänään olevissa valvonta-asioissa lääkärin antaman hoidon laatua ja turvallisuutta kokonaisuutena: miten potilas on tutkittu ja millaisten tutkimusten perusteella sairaus on todettu, onko tehty oikea diagnoosi, millä perustein kunkin yksittäisen potilaan kohdalla on päädytty tiettyyn hoitoon ja lääkitykseen, ja miten lääkäri seuraa potilaan hoidon ja lääkityksen tehoa ja mahdollisia haittavaikutuksia. Potilasturvallisuudessa on aina kysymys koko hoitokokonaisuuden turvallisuudesta. Jos yksikin osa on hoidettu huonosti, potilasturvallisuus voi vaarantua vakavasti.

Potilasturvallisuus vaarantuu esimerkiksi silloin, jos potilaalla on moneen eri sairaustilaan sopivia oireita, mutta lääkäri ei ole tehnyt riittäviä tutkimuksia oikeaan diagnoosiin pääsemiseksi. Samoin se vaarantuu, jos potilaalla ei ole kilpirauhasen vajaatoimintaa, mutta hänelle on siitä huolimatta määrätty isoja annoksia kilpirauhashormonia, josta hän on saanut hoitoa vaativia kilpirauhasen ylitoimintaoireita. Samoin potilasturvallisuus vaarantuu, jos potilaalle on määrätty hormonihoito, mutta sen vaikutuksia elimistön hormonitasapainoon ei seurata.

Helsingin hallinto-oikeus on katsonut päätöksessään, että Valvira on rajoittanut yhden kilpirauhashoitoja antaneen lääkärin oikeuksia ilman riittäviä perusteluja. Valvira on valittanut päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valvira ei voi ottaa julkisuudessa kantaa kilpirauhashoitoihin liittyviin kysymyksiin, kun asian käsittely tuomioistuimessa on kesken.

Lisätietoja: Lääkintöneuvos, ryhmäpäällikkö Markus Henriksson, puh. 0295 209 401