Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null KHO vahvisti kaksi Valviran lääkärin ammattioikeuksia rajoittavaa päätöstä

KHO vahvisti kaksi Valviran lääkärin ammattioikeuksia rajoittavaa päätöstä

25.1.2016 08:39 / Uutinen

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tehnyt 22.1.2016 päätökset (177/2016, 178/2016) kahdessa kilpirauhasvalmisteiden määräämiseen liittyvässä asiassa. Päätöksillään KHO on vahvistanut Valviran lääkärin ammattioikeuksia, nimenomaan kilpirauhassairauksien hoitoa ja kilpirauhashormonivalmisteiden määräämistä, rajoittavat väliaikaiset päätökset.

KHO:n päätöksiä ei voida tulkita yleisiksi kannanotoiksi kilpirauhassairauksia hoitavien lääkärien toiminnasta tai esimerkiksi minkään lääkevalmisteen käytöstä; jokainen hallintotuomioistuimeen edennyt terveydenhuollon valvonta-asia tutkitaan ja arvioidaan omana kokonaisuutenaan. Valvira arvioi selvitettävänään olevissa terveydenhuollon valvonta-asioissa sitä, onko lääkäri hoitanut potilasta asianmukaisesti ja potilasturvallisuutta vaarantamatta. Valvira ei kiellä minkään lääkevalmisteen määräämistä. Kilpirauhasvalmisteita, myös erityislupavalmisteita, on määrättävä lääketieteellisesti asianmukaisella ja potilasturvallisella tavalla.

Valvira on rajoittanut neljän lääkärin ammattioikeuksia väliaikaisesti tai toistaiseksi siten, että he eivät saa hoitaa potilaidensa kilpirauhassairauksia eivätkä määrätä kilpirauhashormonivalmisteita. Lisäksi kaksi muuta lääkäriä on saanut kirjallisen varoituksen potilaiden kilpirauhassairauksien hoitamiseen liittyen. Valviran päätöksistä on tehty valituksia, joiden käsittely hallintotuomioistuimissa on kesken. Valvirassa on vireillä yhteensä noin viisi kilpirauhassairauksien hoitoon liittyvää lääkäreitä koskevaa valvonta-asiaa. Asiat ovat tulleet vireille Valviraan useimmiten keskussairaaloiden sisätautilääkärien kautta: sisätautilääkärit ovat tehneet ilmoituksen Valviralle hoidettuaan potilaita, joille on aiheutunut vakava vaaratilanne.

Valvirassa vireillä olevissa valvonta-asioissa on kyse siitä, että valvonnan kohteena olevat lääkärit ovat Valviran arvion perusteella tutkineet, hoitaneet ja seuranneet useita potilaitaan epäasianmukaisella tavalla ja puutteellisesti ja määränneet kilpirauhasvalmisteita, erityisesti trijodotyroniinia (T3), ilman asianmukaisia lääketieteellisiä perusteita. Tästä johtuen monet potilaat ovat saaneet kilpirauhasen liikatoimintaa vastaavan tilan, mikä puolestaan on johtanut potilasturvallisuuden vaarantumiseen ja vakaviin haittavaikutuksiin.

Valvonnan kohteena olevien lääkäreiden potilaille tilanne voi olla hämmentävä ja turhauttava: monet potilaat, joille vakavien haittavaikutusten riskillä on määrätty T3-hormonia, ovat voineet kokea hoidon ainakin väliaikaisesti tehokkaaksi ennen haittavaikutusten ilmaantumista. Valvira on kuitenkin pitänyt puuttumista ko. lääkäreiden toimintaan välttämättömänä potilasturvallisuuden varmistamiseksi: Valviran tässä yhteydessä käyttämät noin 10 endokrinologisten sairauksien hoitoon perehtynyttä asiantuntijalääkäriä ovat Valviran omien asiantuntijoiden ohella pitäneet valvonnan kohteena olevien lääkäreiden toimintaa selkeästi potilasturvallisuutta vaarantavana.

 

Lue lisää:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 177/2016

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 178/2016

Kilpirauhaspotilaiden hoidossa ei ole kysymys pelkästään lääkkeen määräämisestä

Valvira ei aseta yleisiä ehtoja lääkkeiden määräämiseen kilpirauhaspotilaille

 

Lisätietoja:

Markus Henriksson, ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos
puh. 0295 209 401

Liisa Toppila, ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos
Puh. 0295 209 402

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi