Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Keskusvirastojen yhteistyöllä suunnitellaan uutta ja kehitetään vanhaa

Keskusvirastojen yhteistyöllä suunnitellaan uutta ja kehitetään vanhaa

28.5.2018 11:07 / Uutinen

Valvira ja Evira ovat panostaneet keskusvirastojen väliseen yhteistyöhön, jonka tiimoilta tavattiin 15. toukokuuta.
Tapaamisessa käsiteltiin ammatinharjoittamisvalvonnan ja lääkärilaillistuksen perusprosesseja sekä niiden kehittämistä.

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran vastuulla on tällä hetkellä eläinlääkärien laillistaminen sekä heidän ammatinharjoittamisensa valvominen. Myös aluehallintovirastoilla on näihin liittyviä tehtäviä, jotka siirtyvät Eviralle vuonna 2020 Luovan myötä. Uutena tehtävänä Eviralle siirtyisi myös eläinlääkäripalveluiden valvonta.
 
Tällä hetkellä Eviran valvontaan kuuluu niin viranomaisten suorittamaa oma-aloitteista, että ilmoitusten perusteella tehtävää valvontaa. Lisäksi tehdään otantaan perustuvaa valvontaa lääkkeiden käyttöön ja luovutukseen liittyen.
 
Vuonna 2017 Valvirassa tehtiin lähes 22 000 terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeutta koskevaa päätöstä.
Vaikka volyymit ovat varsin suuria verrattuna Eviran käsittelemiin tapauksiin, on lainsäädäntö oleellisilta osin samanlainen. Yhteistyön tavoitteena on jakaa hyviä käytäntöjä, suunnitella uutta ja toisaalta kehittää vanhaa.