Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Keskustelutilaisuus hammasteknisten töiden valmistajille 10.5.2019

Keskustelutilaisuus hammasteknisten töiden valmistajille 10.5.2019

11.4.2019 17:17

Aika: perjantai 10.5.2019 klo 09.30 – 15.00

Paikka: Valvira, Ursa Major ja Minor, Mannerheimintie 103 b 1. krs,  Helsinki

Ohjelma

09.30 - 10.00 Kahvi

10.00 - 10.10 Tilaisuuden avaus
Heikki Mattlar

10.10 - 10.30 Lääkinnällisisiä laitteita koskeva lainsäädäntö ja tulevat muutokset (pdf)
Heikki Mattlar

10.30 - 11.10 Terveydenhuollon laitteista annetun lain (629/2010) vaatimusten täyttyminen hammaslaboratorioiden toiminnassa (pdf)
Tarja Vainiola

11.10- 12.10 Riskienhallintasuunnitelma ja riskianalyysi (pdf)
Jari Knuuttila

12.10 – 13.10 Lounas (omakustanteinen)

13.10 - 13.55 Kliininen arviointi (pdf)
Minna Kymäläinen

13.55 – 14.15 Vaaratilanneilmoitusmenettely ja markkinoilla olevien laitteiden seuranta (pdf)
Tarja Vainiola

14.15 – 14.30 Vakuutus yksilölliseen käyttöön valmistetun laitteen vaatimuksenmukaisuudesta (pdf)
Johanna Tolonen

14.30 – 15.00 Yleiskeskustelu ja päivän päätös