Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Keskittämis- ja päivystysasetukset toteutuvat monilla alueilla

Keskittämis- ja päivystysasetukset toteutuvat monilla alueilla

8.8.2019 09:00 / päivitetty 30.11.2020 10:32 / Uutinen

Erikoissairaanhoidon keskittämis- ja päivystysasetusten toteutumisen suunnitelmallinen valvonta on osa Valviran ja aluehallintovirastojen valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelmaa. Keskittämis- ja päivystysasetukset tulivat voimaan 1.1.2018, ja viimeisinkin siirtymäaika päättyi heinäkuussa 2018.

Valvira ja aluehallintovirastot ovat vuoden ajan seuranneet tilannetta ja päätyneet joulukuussa 2018 käynnistämään eräiltä osin omia toimenpiteitään. Valvontaviranomaisten arvion mukaan keskittämisasetuksen edellyttämät valtakunnallisen kokonaisuuden suunnittelu ja yhteensovittaminen, yliopistollisten sairaanhoitopiirien tehtävänä oleva alueellisen kokonaisuuden suunnittelu ja yhteensovittaminen sekä säädettyjen erikoissairaanhoidon toimintojen keskittäminen valtakunnallisesti vähempään kuin viiteen yliopistolliseen sairaalaan ovat toteutuneet varsin hyvin. Myös yliopistosairaalan tai vastaavan yksikön alueellisesti keskitettävä erikoissairaanhoito ja muu keskitettävä erikoissairaanhoito on toimeenpantu vaatimusten mukaisesti useilla alueilla.

Ei aivan kivuttomasti kuitenkaan

Joissain yksiköissä erikoissairaanhoidon keskittämisen toteutus ei kuitenkaan ole edennyt, ja tilanteen selvittäminen on ollut tarpeen. Selvitykset kohdistuvat erityisesti Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueiden sairaanhoitopiireihin. Lisäksi valvontaviranomaiset selvittävät joidenkin toimenpiteiden keskittämisen tilannetta Tampereen, Turun ja Helsingin yliopistollisten sairaaloiden erityisvastuualueilla. Aluehallintovirastoissa on muutamilla alueilla valvonnassaan myös päivystystoimintaa koskevia asioita.

Sairaanhoitopiirit raportoivat keskittämis- ja päivystysasetusten toimeenpanon tilanteesta sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimivalle kansalliselle koordinaatioryhmälle. Koordinaatioryhmän tehtävänä on arvioida sairaanhoitopiirien toimittamien selvitysten sisältöä ja käynnistää tarvittaessa sairaanhoitopiirikohtaiset neuvottelut ja toimenpiteet. Aluehallintovirastoilla ja Valviralla on koordinaatioryhmässä edustajansa, ja valvontaviranomaiset voivat käynnistää toimivallassaan olevat tarvittavat toimenpiteet selvitysten perusteella. Koordinaatioryhmä seuraa toimenpiteiden edistymistä.

Lue lisää

Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä (finlex.fi)

Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo2019
 

Lisätietoja Valvirassa:

Helena Mönttinen, ryhmäpäällikkö, puh. 0295 209 404
Tarja Holi, johtaja, puh. 0295 209 400
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lisätietoja aluehallintovirastoissa:

Mikko Floréen, aluehallintoylilääkäri, puh. 0295 016 484, Etelä-Suomen AVI
Taija Liukkonen, ylitarkastaja, puh. 0295 016 800, Itä-Suomen AVI (12.8. lähtien)
Sari Kemppainen, aluehallintoylilääkäri, puh. 0295 017 350, Lapin AVI
Ruut Virtanen, lääninlääkäri, puh. 0295 018 000, Lounais-Suomen AVI (21.8. lähtien)
Niina Siirilä, sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö, puh. 0295 018 563, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI
Jari Latvala, aluehallintoylilääkäri, puh. 0295 017 573, Pohjois-Suomen AVI
etunimi.sukunimi(at)avi.fi

Uutisesta poistettu toimimaton linkki.