Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Keinoja lastensuojelun ja lasten mielenterveyspalveluiden paremmaksi yhteensovittamiseksi käsiteltiin Valvirassa

Keinoja lastensuojelun ja lasten mielenterveyspalveluiden paremmaksi yhteensovittamiseksi käsiteltiin Valvirassa

5.6.2015 14:42 / Uutinen

Valvontaviranomaisten tietoon tulee säännöllisesti tapauksia, joissa heikossa asemassa olevat lapset ovat jääneet ilman heille kuuluvia mielenterveyspalveluita. On ollut tilanteita, joissa lastensuojeluasiakkaana olevat lapset eivät ole päässeet terveydenhuollon palveluiden piiriin, jolloin heidät on voitu sijoittaa kiireellisesti.

Valvira järjesti viime syksynä valtakunnallisen yhteistyöseminaarin Kohti lasten ja nuorten sujuvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jonka tavoitteena oli edistää lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalveluiden parempaa yhteensovittamista. Tapahtuma onkin edistänyt hyviä käytäntöjä hallinnonalojen sisäisessä ja hallinnonalojen välisessä yhteistyössä.

Tämän yhteistoiminnan kehittämiseksi edelleen Valvira järjesti työkokouksen 2.6.2015 lastenpsykiatrian ja lastensuojelun avainvaikuttajien ja palvelujärjestelmän kehittäjien kesken. Työkokouksen tarkoituksena oli nostaa esiin uusia toimenpide-ehdotuksia nykyistä paremmin suunniteltujen palvelukokonaisuuksien aikaansaamiseksi heikoimmassa asemassa oleville lapsille.

Tilaisuuden alustajina olivat johtava sosiaalihuollon ylitarkastaja Marja-Leena Stenroos Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, erityisasiantuntija Pälvi Kaukonen sosiaali- ja terveysministeriöstä, lastenpsykiatri Kaija Puura Tampereen yliopistollisesta sairaalasta, avohuollon lastensuojelun palvelupäällikkö Riitta Vartio Helsingin kaupungilta, aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta sekä projektipäällikkö Minna Sinkkonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Keskustelun pohjustukseksi esiteltiin esimerkkitapauksia hyväksi havaituista toimintatavoista palvelujärjestelmän eri tasoilla. Helsingin kaupungin lastensuojelu on kehittänyt yhdessä HYKS:n lastenpsykiatrian kanssa yhteisasiakkuuteen perustuvan toimintamallin hankalimmassa asemassa olevien lasten auttamiseksi. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on kehittänyt lasten mielenterveyshäiriöiden varhaisen tunnistamisen ja hoidon edistämisen monitahoisen palveluverkkomallin. Malli tukee eri tahojen työntekijöitä tilanteissa, joissa pohditaan, milloin ja miten lapsen psyykkiseen oireiluun tulee puuttua.

Tapahtuman päätteeksi keskustelusta koottiin käytännön kehittämistoimenpiteitä, joiden avulla yhteistoimintaa ja palveluiden yhteensovittamista voitaisiin parantaa ohjaava lainsäädäntö huomioiden. Asiakastyön palveluiden yhteensovittamisen todettiin olevan paitsi inhimillisesti myös kokonaistaloudellisesti kannattavaa. Osallistujat kannattivat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä parantavien sisältöjen vahvistamista eri alojen, kuten erikoistuvien lääkäreiden, koulutuksessa. Tarvetta ilmeni myös sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimustiedon valtakunnallisen koordinoinnin parantamiselle. Valvira koostaa viranomaisohjauksen tueksi keinoja, joiden avulla parannetaan palvelunantajien yhteistoimintaa eri tasoilla hankalimmassa asemassa olevien lasten auttamiseksi.

Lisätietoja

Eine Heikkinen, sosiaalineuvos,  p. 0295 209 323
Marita Raassina, ylitarkastaja, p. 0295 209 333
Markus Henriksson, lääkintöneuvos.  p. 0295 209 401