Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Katsaus hedelmöityshoitoklinikoiden toiminnasta vuonna 2019

Katsaus hedelmöityshoitoklinikoiden toiminnasta vuonna 2019

31.7.2020 12:10 / Uutinen

Vuonna 2019 hedelmöityshoitoja antavia terveydenhuollon toimintayksikköjä oli noin 20. Noin puolet klinikoista toimi julkisessa terveydenhuollossa ja puolet klinikoista yksityisellä puolella. Vuoden 2019 aikana jotkin yksityisen puolen klinikat ovat yhdistäneet palvelujaan ja klinikoiden kokonaislukumäärä on vähentynyt jonkin verran. Yhdeksän klinikkaa toimi julkisessa terveydenhuollossa ja yhdeksän klinikkaa yksityisellä puolella. Julkisessa terveydenhuollossa hedelmöityshoitoja annettiin maamme jokaisessa viidessä yliopistosairaalassa sekä neljässä keskussairaalassa. Yksityisiä klinikoita toimii Tampereella, Kotkassa, Helsingissä, Lappeenrannassa, Turussa, Oulussa ja Kuopiossa. 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) tehtävänä on valvoa hedelmöityshoidoista annetun lain (1237/2006) toteutumista. Sosiaali- ja terveysministeriön hedelmöityshoidoista antaman asetuksen (825/2007) perusteella hedelmöityshoitoklinikat toimittavat vuosittain toimintakertomuksensa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle ja Valviralle.

Hedelmöityshoitoklinikoiden tarjoamat palvelut vaihtelevat. Noin puolella hedelmöityshoitoklinikoista tehdään ennakoivaa munasolunpakastusta. Lisäksi alkiodiagnostiikan käyttö yleistyy edelleen. Noin puolet klinikoista tarjoavat hedelmöityshoitoja myös itsellisille naisille tai naispareille. Kapeimmillaan palveluna on inseminaatio omilla sukusoluilla. Laajimmillaan hoidot luovutetuilla sukusoluilla ja alkioilla, sekä munasolun ja siittiökudoksen ennakoiva pakastus ja alkiodiagnostiikka. 

Valvira ylläpitää luovuttajarekisteriä Luoteria, johon hedelmöityshoitoklinikat ilmoittavat kaikki uudet, sukusoluja luovuttavat henkilöt. Luovuttajarekisteristä hedelmöityshoitojen seurauksena syntyvällä lapsella on oikeus 18 vuotta täytettyään saada tiedot luovuttajasta.

Hedelmöityshoitoklinikoilta Luoteriin ilmoitettiin vuonna 2019 munasolujen luovutuksia yhteensä 239, siittiösolujen luovutuksia 139 ja alkioiden luovutuksia 38 (vrt luvut v. 2018 munasoluja 269, siittiösoluja 177 ja alkioita 25). Ulkomaisten luovuttajien siittiösolujen määrä on noin kolmasosa kaikista luovutetuista siittiösoluista. Eniten siittiösoluja tuodaan Suomeen Tanskasta. Siittiöitä tuodaan lisäksi myös Ruotsista ja Itävallasta. 

Hedelmöityshoitolain perusteella sukusolut ja alkiot on hävitettävä, kun solujen luovuttaja sitä pyytää tai kun palveluntuottaja saa tiedon solujen luovuttajan kuolemasta. Käyttämättömät sukusolut ja alkiot voidaan hävittämisen sijaan luovuttaa tutkimuskäyttöön luovuttajan suostumuksella. Sukusolujen ja alkioiden luovuttaminen tutkimuskäyttöön on kuitenkin hyvin harvinaista, kuten on ollut aiempinakin vuosina.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Katri Romanov p 0295 209 556

Lue lisää:    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hedelmöityshoitoja koskeva tilastoraportti vuosilta 2018-2019 https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/hedelmoityshoidot

Fimean tiivistelmä https://www.fimea.fi/documents/160140/744738/IHMISPER%C3%84ISTEN+VALMISTEIDEN+VALVONTA+FIMEASSA+VUONNA+2019.pdf/fe0fef02-8d76-27ce-f57e-15fee73e25ae?t=1589880688850 

Valviran verkkosivuilta 
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/toimintaluvat/hedelmoityshoito