Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kanta-palvelun toimiminen edellyttää ajantasaisia Valveri-rekisteritietoja

Kanta-palvelun toimiminen edellyttää ajantasaisia Valveri-rekisteritietoja

7.11.2016 08:54 / Uutinen

Kanta-palveluihin liittyminen ja palvelun toimiminen edellyttävät ajantasaisia tietoja Valveri-rekisterissä (yksityisten palvelujen antajien rekisteri). Valveri-rekisteriin merkitään palvelujen tuottajat, joille Valvira tai aluehallintovirasto on myöntänyt yksityisen terveydenhuollon luvan ja itsenäiset ammatinharjoittajat (IAH), jotka ovat tehneet ilmoituksen toiminnastaan aluehallintovirastoon. Valveri-rekisterissä olevien yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien tietoja siirretään THL:n ylläpitämään SOTE-organisaatiorekisteriin ja IAH-koodistoon automaattisesti kerran vuorokaudessa. Ne osaltaan mahdollistavat liittymisen Kanta-palveluihin ja siten sähköisen reseptin ja Potilastiedon arkiston käyttöönoton.

Toiminnassa tapahtuvista muutoksista ilmoitettava viipymättä

Palvelujen tuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien on ilmoitettava toiminnassa tapahtuvista muutoksista ja toiminnan loppumisesta luvan myöntäneelle/rekisteröinnin tehneelle lupaviranomaiselle.

Osa toiminnassa tapahtuneista muutoksista edellyttää luvan muutoksen hakemista. Tällaisia muutoksia ovat mm. uuden toimipaikan perustaminen, vastaavan johtajan vaihtuminen ja palvelualojen laajennus. Näille muutoksille on oltava lupaviranomaisen lupa.

Toimitilojen tarkastukset sovittava ajoissa

Mikäli suunnittelette uuden toimipaikan avaamista, toimitilojen tarkastukset kannattaa sopia aina hyvissä ajoin. Toimintaa uudessa toimipaikassa ei saa aloittaa ennen kuin lupa toiminnalle on myönnetty.

Palvelujen tuottajien muistilista 2016

Valvira on lähettänyt luvallaan toimiville terveydenhuollon palvelujen tuottajille muistilistan lupahallintoon liittyvistä asioista. Muistilistan saa julkaista ja sen sisältämiä tietoja hyödyntää vapaasti esim. palvelujen tuottajien verkkosivuilla.

Sähköinen asiointipalvelu kehitteillä

Valvira ja aluehallintovirastot rakentavat lupa- ja ilmoitusasioiden sähköistä asiointipalvelua. Uudistuksen tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa lupa- ja ilmoitusasioiden vireillepanoa ja käsittelyä. Sähköinen asiointi antaa myös palvelujen tuottajille ja itsenäisille ammatinharjoittajille mahdollisuuden tarkastella omia, Valveri-rekisteriin tallennettuja tietoja. Kerromme myöhemmin lisää sähköisen asiointipalvelun käyttöönotosta.

Lisätietoja:

Jukka Karhu, projektityöntekijä
puh. 0295 209 322

Johanna Koskenkorva, projektisuunnittelija
puh. 0295 209 208

Eine Oinas-Soudunsaari, ryhmäpäällikkö
puh. 0295 209 331

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi