Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kannatamme normitalkoita, mutta potilasturvallisuudesta emme tingi

Kannatamme normitalkoita, mutta potilasturvallisuudesta emme tingi

30.4.2015 15:01 / Uutinen

23.4.2015

Ylilääkäri Heikki Laine kirjoitti Lääkärilehden verkkoversioon (23.4.2015) varmaan monia huvittaneen kolumnin Valviran lakisääteisistä tehtävistä laiteturvallisuuden ja sitä kautta potilasturvallisuuden valvojana.

Valvira tosiaan pyysi vuonna 2014 kymmeneltä terveydenhuollon yksiköltä selvitystä hammaslääkärin potilastuolin käyttämisestä silmäkirurgisissa toimenpiteissä.  Selvityspyyntö lähetettiin Valviralle tulleen vakavan vaaratilanneilmoituksen perusteella. Vaaratilanne oli sattunut silmäkirurgisen toimenpiteen yhteydessä.

Kymmenestä toimintayksiköstä kahdeksassa tuolia oli käytetty valmistajan määrittelemän käyttötarkoituksen vastaisesti. Valmistaja vastaa terveydenhuollon laitteen, jollainen hammaslääkärin tuolikin on, käytöstä aiheutuneista vahingoista vain, jos laitteen käytössä noudatetaan valmistajan ohjeita. Samasta selvityksestä ilmeni myös, että useimmilta organisaatioilta puuttuivat lain edellyttämät terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilöt.

Valviraa vaaratilanneilmoitukset eivät naurata, emmekä vitsaile potilasturvallisuudella. Sairaalan johtoa ja henkilökuntaakaan tuskin huvittaa, jos potilaalle sattuu jotain, ja ilmenee, että toimenpiteessä käytettiin laitetta, jota valmistaja ei ollut siihen tarkoittanut. Potilaan kärsimyksen lisäksi tällainen toiminta tulee sairaalalle kalliiksi.

Valvirankin mielestä normitalkoita tarvitaan, mutta on syytä miettiä todella tarkkaan, mistä tingitään. Valviralle muuten tuli viime vuonna 3 000 vaaratilanneilmoitusta. Kasvua edellisestä vuodesta oli noin 20 prosenttiyksikköä.

Lisätietoja: johtaja Jussi Holmalahti, puh. 0295 209 500

Valviran tiedote hammaslääkärituolien käytöstä