Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kaksi vuotta sosiaalihuollon ammattihenkilölain voimaantulosta – missä olemme nyt?

Kaksi vuotta sosiaalihuollon ammattihenkilölain voimaantulosta – missä olemme nyt?

30.5.2018 13:42 / Uutinen

Valvira järjesti toukokuussa Helsingissä ja Oulussa samansisältöiset koulutukset sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonnasta. Koulutus oli ensimmäinen uuden lain soveltamista valvonnassa koskeva koulutus. Maaliskuussa 2016 voimaantullut laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä siirsi sosiaalihuollon ammattihenkilöt terveydenhuollon ammattihenkilöiden tapaan viranomaisvalvonnan piiriin.

Ylijohtaja Markus Henriksson korosti Helsingin koulutuksen avauksessaan, että lain myötä sosiaalihuolto on saanut ansaitsemaansa arvostusta ja ammattihenkilöt uudenlaisen oikeudellisen aseman. Ammattihenkilöiden laillistaminen ja nimikesuojaus on tuonut sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammattitoiminnan viranomaisvalvonnan piiriin. Rekisteröityjä ammattioikeuksia ja nimikesuojauksia oli toukokuun 2018 puolenvälin jälkeen Suosikissa jo yli 53 000 kappaletta. Sosionomeja on laillistettu noin 26 000 ja sosiaalityöntekijöitä 6500 kappaletta. Nimikesuojattuja lähihoitajia puolestaan on rekisterissä noin 17 500. Johtava lakimies Sanna Hyttinen muistutti puheenvuorossaan, että siirtymäsäännös rekisteriin hakeutumiselle päättyy 30.6.2018.

Käytännössä lain tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun. Tämä saavutetaan parhaiten varmistamalla ammattihenkilöiden pätevyys ja järjestämällä heidän toimintansa valvonta, sekä edistämällä ammattihenkilöiden yhteistyötä ja tarkoituksenmukaisen tehtävärakenteen muodostumista.

Henriksson muistutti puheenvuorossaan, että omavalvonta on sosiaalihuollossakin aina ensisijaista, kun taas viranomaisvalvonta astuu kuvaan silloin kuin omavalvonta ei syystä tai toisesta ole riittävää. Johtaja Esa Koukkari nosti esityksessään esiin yleisimpiä tekijöitä ammattihenkilövalvonnassa vireille tulleista asioista. Suurimpana ryhmänä valvonnassa esille nousseissa tapauksissa on lähihoitajat, joka on toisaalta sosionomien ohella toinen suurin ammattihenkilöryhmä sosiaalihuollon valvonnan piirissä. Yleisin vireille tulon syy on kaltoinkohtelu, ja piikkinä tilastoissa näkyvät vanhuspalvelut, joissa tapauksia on ollut muihin toimialoihin verrattuna runsaasti. 

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonta - koulutuksissa esiteltiin sekä Valviran että aluehallintoviraston ammattihenkilön valvontaprosessit ja näiden työnjako, sekä työtekijöiden ja työnantajien velvollisuudet. Päivien aikana keskusteltiin myös sosiaalihuollon tehtävärakenteen uudistuksista. Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalineuvos Juha Luomala esitteli maakuntien mahdollisuuksia vastata uudistamisen haasteeseen, minkä lisäksi kuultiin ammattihenkilö- ja tehtävärakenteen valtakunnallisesta selvityksestä sekä kuntaliiton näkemys ammattihenkilörakenteesta. Puheenjohtajana koulutuksissa toiminut ryhmäpäällikkö Eine Heikkinen toteaa, että sosiaalihuollon ammattihenkilölaki on osoittautunut tarpeelliseksi ja lisännyt asiakasturvallisuutta.

Lue lisää:
Tapahtumien ohjelma ja puhujien esitykset

Lisätietoa:
Elina Uusitalo, Ylitarkastaja
puh. 0295209334
etunimi.sukunimi@valvira.fi