Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyksen vahvuutena on alueellinen potilastietojärjestelmä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyksen vahvuutena on alueellinen potilastietojärjestelmä

10.11.2016 09:00 / Uutinen

Valvira ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto tekivät syyskuussa ohjaus- ja arviointikäynnin Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän päivystykseen. Ohjaus- ja arviointikäynnillä arvioitiin yksikön toiminnan organisoimista, asiakas- ja potilasturvallisuutta ja toimintakäytäntöjä.

Alueellinen potilastietojärjestelmä parantaa potilasturvallisuutta

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän päivystyspoliklinikka palvelee Kainuun maakunnan noin 75 000 asukasta ympäri vuorokauden. Vuonna 2015 päivystyskontakteja oli noin 41 000. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystys toimii keskussairaalassa yhteispäivystyksenä.

Viranomaisten arvion mukaan Kainuun kuntayhtymän päivystys toimii päivystysasetuksen mukaisesti. Maakunnan erityisenä vahvuutena on alueellinen potilastietojärjestelmä, joka mahdollistaa ajantasaisten potilastietojen saatavuuden niin keskussairaalassa kuin terveyskeskuksissakin. Myös kokeneiden sairaanhoitajien ympärivuorokautinen puhelinpäivystys nousi esiin Kainuun alueen hyvänä käytäntönä.  

Myös kehittämiskohteita löytyi

Ohjaus- ja arviointikäynnillä havaittiin myös kehittämiskohteita. Päivystystoiminnan laadun ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tulee kiinnittää huomiota mm. ostopalvelulääkäreiden palvelujen laadun varmistamiseen, lääketieteen opiskelijoiden riittävään ohjaukseen ja valvontaan sekä päivystyspotilaiden lääkitsemiseen.

  • Päivystyspotilaiden lääkityksen tulee perustua potilaskohtaiseen lääkärin määräykseen, huomauttaa ylilääkäri Riitta Pöllänen Valvirasta. Erityisesti päivystyspotilailla on tärkeää selvittää oireiden syy, ja potilaan lääkitseminen ennen sitä saattaa vaikeuttaa oikeaan diagnoosiin pääsemistä.
  • Nyt Kainuun päivystyksen lääkehoitosuunnitelma sallii sairaanhoitajan antaa potilaalle itsehoitolääkkeitä ja eräitä reseptilääkkeitä ilman lääkärin määräystä. Tähän käytäntöön liittyy potilasturvallisuusriski.

Viranomaiset suosittelevat myös, että kuntayhtymä laatii päivystyksen omavalvontasuunnitelman. Aktiivinen omavalvonta on erityisen tärkeää potilasturvallisuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi. Toimintatapoja ja -ohjeita sekä menetelmiä on kehitettävä jatkuvasti. Saatua palautetta ja potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien havaintoja tulisi käydä läpi yhdessä koko henkilöstön kanssa.

Päivystystoiminnan valvonta on yksi vuoden 2016 suunnitelmallisen valvonnan painopisteistä. Valvira ja aluehallintovirastot toteuttavat vuoden 2016 aikana yhteensä kolmisenkymmentä yhteistä sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman toimeenpanoon liittyvää tilaisuutta. 

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016–2019

Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo16

Lisätietoja Valvirassa:

Riitta Pöllänen, ylilääkäri
puh. 0295 209 458

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lisätietoja Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa:

Hannele Havanka, aluehallintoylilääkäri
puh. 0295 017 562

etunimi.sukunimi(at)avi.fi