Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kaikkien yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajien tulee liittyä Kanta-palvelujen käyttäjiksi

Kaikkien yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajien tulee liittyä Kanta-palvelujen käyttäjiksi

30.11.2017 13:41 / Uutinen

Kaikkien yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajien tulee liittyä Kanta-palvelujen käyttäjiksi mahdollisimman pian. Potilastieto liikkuu tuottajien välillä sähköisesti Kanta-palvelujen avulla. Tiedon sähköisen liikkuvuuden merkitys korostuu entisestään sote- ja maakuntauudistuksen myötä. Palveluntuottajilla on velvollisuus käyttää valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja.

Liittymisvalmistelut on syytä aloittaa mahdollisimman pian. Kanta-palvelujen käyttöönotto edellyttää Kanta-vaatimukset täyttävää potilastietojärjestelmää ja organisaatiossa tehtäviä valmisteluja.  Näitä ovat mm. tietoturvallisuuden omavalvontasuunnitelman päivittäminen ja valtakunnallisesti yhtenäisten kirjaamiskäytäntöjen omaksuminen.

Lue lisää:

Tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnasta ja Kanta-palveluista:

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla (Thl.fi)
Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta (Stm.fi)

Kanta-palvelut:

Kanta-palvelut ammattilaisille (Kanta.fi)
Kanta-palvelujen käyttöönotto (Kanta.fi)

Lainsäädäntöä:

Potilastietojen hallinta (Stm.fi)

Sertifioidut tietojärjestelmät:

Sertifioidut järjestelmät (Kanta.fi)

Tietojärjestelmät (Valvira.fi)

THL:n Kanta-palvelujen ohjaus: kantapalvelut(at)thl.fi

Lisätietoja Valvirassa:

Eine Oinas-Soudunsaari, ryhmäpäällikkö
puh. 0295 209 331

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi