Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kahdelle sairaanhoitopiirille sakon uhalla tehostettu määräys noudattaa hoitotakuuta – hoitoon pääsyn kokonaistilanne on kuitenkin viime vuosina parantunut

Kahdelle sairaanhoitopiirille sakon uhalla tehostettu määräys noudattaa hoitotakuuta – hoitoon pääsyn kokonaistilanne on kuitenkin viime vuosina parantunut

7.1.2016 15:39 / päivitetty 2.6.2016 11:16 / Uutinen

Valvira on määrännyt kaksi sairaanhoitopiiriä sakon uhalla saattamaan kiireettömään hoitoon pääsyn lain edellyttämälle tasolle 30.4.2016 mennessä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on velvoitettu saattamaan kiireettömään hoitoon pääsy sairaanhoitopiirin alueella lain edellyttämälle tasolle 600 000 euron sakon uhalla ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 500 000 euron sakon uhalla. Sairaanhoitopiirit toimittavat Valviralle tilanneselvityksensä toukokuun puoliväliin mennessä. Selvitysten perusteella Valvira arvioi, onko velvoitetta noudatettu.

Vaikka Valvira edelleen joutuu ajoittain turvautumaan uhkasakkoihin, noudatetaan erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn määräaikoja entistä paremmin. Vuonna 2015 Valvira antoi kaikkiaan kolme määräystä (joista kaksi uhkasakolla tehostettua), kun esim. vuonna 2012 määräyksiä annettiin 11 (joista kaikkia tehostettiin uhkasakolla). Enimmäisaikojen valvonnalla on pystytty parantamaan kansalaisten palveluiden saatavuutta ja vähentämään alueellista eriarvoisuutta.

Myönteisestä kehityksestä huolimatta hoitoon pääsyn määräaikojen toteutuminen on edelleen terveydenhuollon kipukohta: OECD:n Health at a glance -raportin (2015) mukaan Suomen terveydenhuolto on huippulaatuista useilla hoidon mittareilla tarkasteltuna, mutta palveluihin pääsyssä on enemmän ongelmia kuin muissa Pohjoismaissa. Hoitoon pääsyn enimmäisaikojen valvonta onkin yksi sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman vuoden 2016 painopisteistä. Valvira seuraa jatkuvasti hoitoon pääsyn toteutumista ja puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin. Hoitoon pääsyn ongelmiin pyritään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa myös sairaanhoitopiiriin toteutettavien ohjaus- ja arviointikäyntien kautta.

Lue lisää:
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016–2019 (pdf)

Lisätietoja:

Leena-Maija Vitie, lakimies
Puh. 0295 209 440

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lisätietoja-kenttä päivitetty