Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Itsemääräämisoikeuden toteutumista kehitysvammahuollossa vahvistetaan

Itsemääräämisoikeuden toteutumista kehitysvammahuollossa vahvistetaan

29.6.2016 08:47 / Uutinen

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa on yksi Valviran ja aluehallintovirastojen yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman vuoden 2016 painopisteistä. Valvira keräsi tiedot itsemääräämisoikeuden rajoittamiseksi katsottavista toimenpiteistä julkisilta kehitysvammaisten asumispalveluilta otantakyselyllä 1.–15.2.2016 sekä yksityisiltä palvelujen tuottajilta vuoden 2015 toimintakertomustietojen keruun yhteydessä. Valvontaviranomaiset halusivat selvittää asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumista ja rajoitustoimenpiteiden käyttöä julkisissa ja yksityisissä asumispalveluissa ennen kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamista.  Vastauksia saatiin yhteensä 466 (julkisilta yksiköiltä 106, yksityisiltä 360).

Vastausten perusteella julkisissa yksiköissä käytetään rajoitustoimenpiteitä enemmän kuin yksityisissä yksiköissä. Näyttää myös siltä, että rajoitustoimenpiteitä käytetään todennäköisemmin suuremmissa yksiköissä: sekä julkisissa että yksityisissä pienissä (1–7 asiakkaan) yksiköissä rajoitustoimenpiteitä käytetään vähän, mutta rajoittaminen yleistyy selvästi yksikön koon kasvaessa. Rajoitustoimenpiteiden käyttöä oli perusteltu mm. niiden tarpeellisuudella.

Kyselyn mukaan 83 % yksiköistä oli laatinut asiakkaan rajoittamistoimenpiteitä koskevan ohjeen. Rajoitustoimenpiteitä käytettiin enemmän niissä yksiköissä, joissa ohjetta ei ollut laadittu.

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja rajoitustoimenpiteiden käyttöä koskevat muutokset tulivat voimaan 10.6.2016. Lakimuutoksen tarkoituksena on vahvistaa erityishuollossa olevan henkilön itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista sekä vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä. Rajoitustoimenpiteitä voidaan käyttää vain silloin, kun se on välttämätöntä erityishuollossa olevan tai jonkun toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden suojaamiseksi, tai kun on tarvetta torjua merkittävä omaisuusvahinko. Rajoitustoimenpiteisiin ei saa ryhtyä, jos käytettävissä on jokin lievempi keino, ja rajoitustoimenpiteen käyttö on lopetettava heti, kun se ei enää ole välttämätöntä.

Valvira ja aluehallintovirastot järjestävät vuoden 2016 aikana useita kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden vahvistamista käsitteleviä alueellisia tilaisuuksia. Tilaisuuksissa käydään läpi Valviran kyselyn tuloksia ja uutta lainsäädäntöä sekä sen merkitystä käytännön toiminnalle.

Lisätietoja:

Elina Uusitalo, ylitarkastaja
puh. 0295 209 334
@elinauusitalo1

Lilli Autti, ylitarkastaja
puh. 0295 209 605

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi
 

Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo16