Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ilokaasua käyttäneille kätilöille kirjallinen varoitus

Ilokaasua käyttäneille kätilöille kirjallinen varoitus

14.11.2016 09:34 / Uutinen

Valviran sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta on antanut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Kätilöopiston sairaalassa ilokaasua työaikana käyttäneille kätilöille kirjalliset varoitukset.

Valvira katsoo ilokaasun käytön olleen vakavasti epäasianmukaista terveydenhuollon ammattihenkilön toimintaa ja vaarantaneen potilasturvallisuutta. Ilokaasun käyttö vaikuttaa kykyyn työskennellä asianmukaisesti, vaikka henkilö itse ei tuntisi itseään päihtyneeksi. Valvonnan kohteena olleet kätilöt ovat työnantajan arvion mukaan kuitenkin suoriutuneet muilta osin työstään moitteettomasti ja ammattitaitoisesti. Näin ollen potilasturvallisuuden varmistaminen ei edellytä heidän ammattioikeuksiensa rajoittamista.

Kätilöitä koskeva valvonta-asia tuli vireille Valviran HUS:sta 30.3.2016 saaman ilmoituksen perusteella. HUS:n ilmoituksen mukaan neljä kätilöä oli väärinkäyttänyt ilokaasua työaikana Kätilöopiston sairaalassa 26.–27.1.2016.

Lisätietoja:

Heidi Laurila, lakimies
puh. 0295 209 426

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi