Valviran avainnauhoja
Valvira

Sisältöjulkaisija

null Ilmoitus yleistiedoksiannosta

Ilmoitus yleistiedoksiannosta

30.6.2021 00:00

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on tehnyt alla olevan päätöksen, jota ei muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Ilmoituspäivä: 30.6.2021

Asianosainen: Sofia Pohtamo 

Päätös: 15.2.2021, Dnrot V/12504/2019 ja V/40542/20200

Päätös ja sen liitteet ovat saatavissa Valvirasta, osoite Ratapihantie 9, 00520 Helsinki.

Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. 

Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jona tämä ilmoitus on julkaistu Valviran verkkosivuilla. Ilmoitus pidetään nähtävillä verkko-sivuilla 30.6.–10.8.2021.