Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ilmoituksia ei-toivotuista, Natural Cycles -ehkäisysovelluksen käyttöön liittyvistä raskauksista myös Suomessa

Ilmoituksia ei-toivotuista, Natural Cycles -ehkäisysovelluksen käyttöön liittyvistä raskauksista myös Suomessa

23.1.2018 10:39 / Uutinen

Natural Cycles -ehkäisy- ja hedemällisyyden seurantasovellus on noussut Ruotsin mediassa esiin alkuvuoden aikana: Ruotsissa on uutisoitu sovelluksen ehkäisytoiminnon käyttäjien ei-toivotuista raskauksista. Valviran tietoon on tähän mennessä tullut kaksi vastaavaa ilmoitusta Suomesta sovelluksen ehkäisytoiminnon käyttäjiltä. Valvira pyytää, että ne sovelluksen ehkäisytoiminnon käyttäjät, jotka ovat tulleet sovelluksen käytöstä huolimatta raskaaksi, ilmoittaisivat asiasta raskaudenaikaisesta hoidostaan vastaavalle terveydenhuollon ammattihenkilölle.

Natural Cycles on toistaiseksi ainoa EU-alueella lääkinnällisenä laitteena rekisteröity mobiililaitteella käytettävä sovellus, jonka valmistaja on tarkoittanut raskauden ehkäisyyn ja hedelmällisyyden seurantaan. Valmistajan ilmoittama, ehkäisymenetelmän luotettavuutta kuvaava indeksiluku on 7.0, eli seitsemän naista sadasta voi tulla vuoden aikana raskaaksi eri syistä johtuen. Suomessa sovelluksen käyttäjiä on valmistajan ilmoituksen mukaan noin 5 300. Luku on sovelluslatauksien kokonaismäärä eli se sisältää sekä sovelluksen ehkäisy- että hedelmällisyyden seurantatoimintojen käyttäjät.

Itselle sopivasta ehkäisymuodosta ja sen luotettavuudesta tulee aina keskustella oman lääkärin kanssa.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee tehdä terveydenhuollon laitteiden aiheuttamista vakavista vaaratilanteista ja virheellisistä toiminnoista Valviraan vaaratilanneilmoitus. Laitteiden käyttäjien tulisi tehdä ilmoitus ensisijaisesti terveydenhuollon ammattihenkilöiden kautta.

Lue lisää:

Ilmoitus vaaratilanteesta (Valvira.fi)

Lisätietoja

Antti Härkönen, yli-insinööri
puh. 0295 209 530
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi