Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ikäihmisten kotihoidon palveluja on kehitettävä integroituina palvelukokonaisuuksina

Ikäihmisten kotihoidon palveluja on kehitettävä integroituina palvelukokonaisuuksina

30.3.2016 08:21 / Uutinen

On erityisen tärkeää kehittää ikäihmisten kotihoidon palveluja sote-integroituina palvelukokonaisuuksina, toteaa Valvira kommenteissaan Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihankkeen hankesuunnitelmaan. Käytännön valvontatyö on osoittanut, että liian usein asiakkaan palvelut järjestetään yksittäisinä suoritteina, joita kutakin seurataan erikseen. Tällöin asiakkaan kokonaistilanne ja toisaalta toiminnan vastuut jäävät hahmottumatta. Myös erilaiset palvelujen nivelvaiheet, erityisesti siirtyminen sairaalasta kotiin, aiheuttavat yhä valitettavan usein katkoksia palveluketjuissa.

On myös varmistettava kotona asuvien turvallisuus ja hyvä hoito ja kehitettävä kansalliset, näitä kuvaavat indikaattorit. Indikaattorit palvelevat kaikkia toimijoita eri tasoilla. On kuitenkin tärkeää nivoa hankkeessa tehtävä tiedonkeruu ja indikaattorien kehittämistyö osaksi laajempia, käynnissä olevia hankkeita, kuten sote-uudistuksen valmisteluun liittyvää indikaattorityötä. Palveluntuottajien omavalvontaa varten tulee kehittää kansallinen omavalvontamalli osana sote-uudistusta.

Jo olemassa olevan tiedon hyödyntäminen maanlaajuisesti sekä olemassa olevien hyvien käytäntöjen kerääminen esim. kotihoidon Käypä hoito -suositukseksi yhdenmukaistaisi käytäntöjä ja selkeyttäisi minimivaatimuksia.

Kotiin annettavat palvelut ovat myös Valviran ja aluehallintovirastojen sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman yhtenä painoalueena vuonna 2016. Valvonnan painopiste on lapsiperheiden ja iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavien palvelujen saatavuudessa, kuntien pitkäaikaisen hoidon ja huolenpidon toteuttamisessa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyössä.

Lue lisää:
Valviran kommentit koskien luonnosta ikäihmisten kotihoidon kehittämisen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistamisen hankesuunnitelmaksi (pdf)

Lisätietoja:

Hanna Toiviainen, suunnittelupäällikkö, ryhmäpäällikkö
Puh. 0295 209 619

Hanna Ahonen, sosiaalineuvos (1.4. alkaen)
Puh. 0295 209 603

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi