Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Iäkkäiden palvelut ovat parantuneet vanhuspalvelulain myötä

Iäkkäiden palvelut ovat parantuneet vanhuspalvelulain myötä

26.11.2014 15:08 / Uutinen

THL teki syksyllä 2014 kolme vanhuspalvelun seurantakyselyä. Kyselyillä seurataan, miten vanhustenhuollon tilanne on muuttunut keväällä 2013 tehdyn kyselyn jälkeen. THL:n ja Valviran yhdessä julkaisemassa tiedotteessa Iäkkäiden palvelut ovat parantuneet vanhuspalvelulain myötä kerrotaan kuntien vanhuspalveluiden tilasta.

Toimintayksiköitä ja kotihoitoa koskevista kyselyistä tiedotetaan myöhemmin.

Lisää tietoa aiheesta saat THL:n tutkimuslyhennelmästä Laitoshoidon vähentäminen on mahdollista kotihoitoa vahvistamalla .