Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Hyvät menettelytavat terveydenhuollon huumetestaukseen

Hyvät menettelytavat terveydenhuollon huumetestaukseen

17.6.2015 11:27 / Uutinen

THL ja Valvira ovat antaneet suosituksen terveydenhoidollisesta huumetestauksesta. Uusi suositus antaa kokonaisvaltaisen kuvan huumetestauksesta ja sen merkityksestä. Suositus on tehty kaikille potilaan huumetestaukseen osallistuville tai tulosten perusteella johtopäätöksiä tekeville ammattihenkilöille. Suosituksesta hyötyvät myös palveluiden tuottamis- ja järjestämisvastuussa olevat tahot.

Suositus terveydenhoidollisesta huumetestauksesta. Asianmukaiset menettelytavat terveydenhuollon toimintayksiköille (THL, Ohjaus 5/2015)  

THL:n ja Valviran huumetestaussuositukseen perustuva opetusmateriaali (SlideShare)

Lisätietoja Valvirassa antavat

Päivi Tissari, ylilääkäri, p. 0295 209 449
Markus Henriksson, lääkintöneuvos, ryhmäpäällikkö, p. 0295 209  401