Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Hoivakoti Ulrikan asiakkaiden asiakasturvallisuus varmistettu – kaupunki otti johdon käsiinsä

Hoivakoti Ulrikan asiakkaiden asiakasturvallisuus varmistettu – kaupunki otti johdon käsiinsä

28.1.2019 17:40 / Uutinen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston saamien tietojen mukaan kunta ja Esperi Care Oy ovat neuvotelleet toiminnan jatkumisesta tänään 28.1.2019 ja kunta vastaa nyt yksikön toiminnasta, riittävästä henkilökunnasta ja siitä, että jokaisessa vuorossa on oma vastuuhenkilö. Aluehallintoviraston näkemys on, että hoivakoti Ulrikassa asiakasturvallisuus on varmistettu.

Valvira määräsi hoivakodin toiminnan välittömästi keskeytettäväksi 24.1.2019. Valvira on 25.1.2019 lähettänyt Esperi Care Oy:lle selvityspyynnön ja määräaika selvityksen antamiselle on 8.2.2019. Selvityksen jälkeen Valvira arvioi Esperi Care Oy:n toiminnan jatkamisen edellytykset hoivakoti Ulrikassa.

Valvirassa on vireillä Esperi Care Oy:tä koskeva laajempi valvonta-asia, joka liittyy mm. henkilöstön riittävyyteen ja vastuuhenkilöiden työpanokseen. Valvontapäätös on tarkoitus saada valmiiksi keväällä 2019.

Valvira tiedottaa lisää, kun valvontapäätös valmistuu.

Esperi Hoivakoti Ulrikan toiminta on keskeytetty (25.1.2019)

Lisätietoja:

Valvira, ylitarkastaja Elina Uusitalo p.0295 209 334
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Pia Ekqvist p.0295 018 597