Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Hoidon tarpeen arviointi on keskeinen osa potilaan hoitoa. Siitä säädetään terveydenhuoltolaissa ja vuoden 2015 alussa voimaan tulevassa ns. päivystysasetuksessa.

Hoidon tarpeen arviointi on keskeinen osa potilaan hoitoa. Siitä säädetään terveydenhuoltolaissa ja vuoden 2015 alussa voimaan tulevassa ns. päivystysasetuksessa.

16.12.2014 09:44 / Uutinen

Päivystysasetuksen perusteella kiireellinen hoito voidaan toteuttaa joko kiireettömän hoidon yhteydessä tai erillisessä, asetuksessa mainitussa päivystysyksikössä. Mm. päivystysasetuksen 8 §:n hoitoonohjaussäännökset koskevat päivystysyksiköitä. Hoidon tarpeen arvioinnin ja siihen liittyvän ohjauksen voi päivystysyksikössä tehdä laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Asetuksessa päivystysyksiköllä tarkoitetaan ympärivuorokautisesti päivystyspalveluita tarjoavaa yhteispäivystystä (ja STM:ltä erillispäivystyksen järjestämiseen luvan saanutta ympärivuorokautisesti vain perusterveydenhuollon palveluita tarjoavaa yksikköä).

Muissa tapauksissa perusterveydenhuollon yksiköissä toteutettavaan hoidon tarpeen arviointiin tulee sovellettavaksi terveydenhuoltolain 51 §:n säännös siitä, että arvioinnin tekee terveydenhuollon ammattihenkilö (laillistettu tai nimikesuojattu), myös silloin, kun yksikössä on vastaanottotoimintaa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Valvira korostaa kuitenkin, että potilasturvallisuuden vuoksi on erittäin tärkeää, että sekä normaalissa terveyskeskustoiminnassa että päivystysyksikössä hoidon tarpeen arviointia tekevällä terveydenhuollon ammattihenkilöllä pitää olla tehtävän edellyttämä osaaminen ja kokemus, ja työnantajan on huolehdittava tehtävän edellyttämästä koulutuksesta, ohjauksesta ja valvonnasta.

Milloin hoidon tarpeen arvioinnissa edellytetään laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön pätevyyttä (valvira.fi)