Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Henkilöstömitoituksen tarkistaminen iäkkäiden palveluissa

Henkilöstömitoituksen tarkistaminen iäkkäiden palveluissa

31.5.2016 14:16

Hallitusohjelman tavoite alentaa vanhusten ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitusta nykyisestä 0,5:stä 0,4 työntekijään asukasta kohti merkitsee huomattavaa työntekijämäärän alentumista tehostetun palveluasumisen toimintayksiköissä. Alentamalla vähimmäismitoitusta asiakkaiden oikeus hyvään ja laadukkaaseen hoivaan ja hoitoon ei toteudu. Tämä liittyy toimintaympäristön muutokseen: Kun ikääntyneet ihmiset asuvat kotona entistä pidempään, tulevat he ympärivuorokautisten palvelujen piiriin entistä huonokuntoisempina. Näin ollen henkilöstömitoituksen alentamiselle ei ole perusteita, toteaa Valvira lausunnossaan koskien ehdotusta tarkistaa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi vuonna 2013 annettua laatusuositusta.

Valviran lausunto koskien ehdotusta tarkistaa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi vuonna 2013 annettua laatusuositusta (pdf)