Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Hemma hela livet – kotihoito keskiössä

Hemma hela livet – kotihoito keskiössä

Elina Uusitalo ja Riitta Aejmelaeus 10.4.2017 / päivitetty 10.4.2017 16:14

Suomen suurlähetystön sosiaalineuvos Anne Eriksson kutsui Tukholman suurlähetystöön 30 vanhustenhuollon asiantuntijaa eri sektoreilta keskustelemaan Suomen ja Ruotsin vanhustenhuollosta, sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisista asioista ja erityisesti siitä, miten iäkkäille kansalaisille turvataan hyvä elämä kotona: 5.4.2017 järjestetyn keskustelutilaisuuden teemana oli Hemma hela livet, kotona kaiken ikää. Suurlähetystössä pidetty tilaisuus oli lämminhenkinen, antoisa ja ajatuksia herättävä. Jokainen sai jotakin kotiin vietävää.

Sosiaali- ja terveydenhuollon saumaton yhteistyö parantaa hoitoa ja hoivaa

Ruotsissa sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta vastaa Inspektionen för vård och omsorg, lyhyesti IVO. IVO:n edustajat kertoivat, että yksi heidän keskeisistä valvontateemoistaan vuonna 2017 ovat monisairaat, kotona asuvat vanhukset ja erityisesti heidän hoitonsa koordinointi. Kotihoidon kokonaisuus on monimutkainen ja vaikeasti hallittava. IVO:n selvitysten mukaan riski sille, ettei iäkäs henkilö saa turvallista hoitoa ja hoivaa kasvaa, jos sosiaali- ja terveydenhuollon välillä tiedonkulussa on puutteita, eikä asiakkaiden tarpeita arvioida yhteistyössä. IVO:ssa peräänkuulutettiinkin soteen saumatonta yhteistyötä, selkeätä asioiden vastuutusta sekä asiakkaiden yksilöllisiä hoitosuunnitelmia. IVO:n omiin toiminnan kehityssuunnitelmiin kuului muun muassa eri toimijoiden tapaaminen ja laajamittainen koulutus.

Esityksissä otettiin kantaa myös iäkkäiden valinnanvapauteen. Projektipäällikkö Anja Noro STM:stä esitteli Suomessa käynnissä olevia muutoksia vanhustenhuollon ja hallituksen kotihoitoon kohdistuvan kärkihankkeen näkökulmasta. Suomen muutossuunnitelmat herättivät keskustelua. Ruotsissa oli todettu, että kotihoidon asiakkaiden tyytyväisyyden kannalta tärkeintä oli asiakkaiden tarpeiden perusteellinen arviointi.

Tekniikasta apua mm. henkilöstöresurssien kohdentamiseen

Digitalisaatiota ja tekniikkaa hoidon ja hoivan tukena käsiteltiin monissa puheenvuoroissa. Yhteinen näkökulma oli, että tekniikka auttaa – inhimillisyyttä tarvitaan kuitenkin myös aina. Tekniikan avulla voidaan kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi henkilöstöresurssien kohdentamiseen, kuten kuultiin Tampereen seudulla tehdystä pilotista. Siinä palveluasumisen yövalvontaa oli korvattu teknisellä seurannalla. Seurauksena oli, että päivätyöhön saatiin lisähenkilökuntaa ja toisaalta asukkaat saivat nukkua rauhassa, kun kukaan ei käynyt yöllä heidän luonaan katsomassa, että kaikki on hyvin. Ruotsissa 23 %:lla kunnista on käytössään digitaalinen yövalvonta, 17 %:lla on lääkemuistutin ja 38 %:lla kuvayhteys hoitohenkilökuntaan.

Ruotsin valtakunnallinen iäkkäiden hoitoa ja huolenpitoa koskeva laatusuunnitelma koskee yli 65-vuotiaita. Yksi sen perusajatuksista on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota mm. työjärjestelyjen avulla. Iäkkäiden hoidon perusyksikkö on moniammatillinen tiimi. Yksi johtavista ajatuksista oli kuitenkin, että iäkkäitä koskevat päätökset eivät koske vain hoitoa ja hoivaa, vaan kaikkea arkista elämää ja iäkkään mahdollisuuksia olla siinä mukana.

Elina Uusitalo ja Riitta Aejmelaeus

Elina Uusitalo on ylitarkastaja ja Riitta Aejmelaeus on ylilääkäri

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.