Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Helteestä aiheutuvat korkeat sisälämpötilat

Helteestä aiheutuvat korkeat sisälämpötilat

30.7.2018 14:39 / Uutinen

Helteinen ulkoilma ja auringon lämpösäteily kuumentavat usein rakennuksen ulkovaipan ja samalla sisäilman lämpötilan korkeammaksi kuin ulkoilman lämpötila. Lämpötila voi nousta yli asumisterveysasetuksessa annetun lämpötilarajan + 30 °C (esim. palvelutalot tai vanhainkodit) ja + 32 °C asunnoissa.

Korkeita sisälämpötiloja voidaan alentaa passiivisin keinoin tai koneellisella jäähdytyksellä. Passiivisia keinoja ovat yöaikainen tuuletus tai ikkunoiden kautta sisään tulevan auringon lämpösäteilyn pienentäminen erilaisten kaihdinten, markiisien tai ikkunoihin kiinnitettävien kalvojen avulla. Koneellinen jäähdytys voidaan toteuttaa monin eri tavoin esim. siirrettävillä tai kiinteästi asennetuilla jäähdyttimillä.

Poikkeuksellisen kuumiin hellejaksoihin on varauduttava myös tulevina vuosina. Jatkossa on pohdittava, pitäisikö varautuminen pitkäaikaiseen helteeseen lisätä osaksi organisaatioiden valmiussuunnitelmia. Valvontaviranomaisten toiminta perustuu lähinnä valituksiin ja ilmoituksiin. Kunnan terveydensuojeluviranomainen on toimivaltainen asunnoissa ja hoitolaitosten oleskelutiloissa. Työpaikoilla (esim. sairaaloiden leikkaussalit) toimivaltainen viranomainen on AVIen työsuojeluviranomainen. Potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamisessa ensisijaista on toimintayksikön omavalvonta.

Lue lisää:

Iäkkäiden hyvinvointi varmistettava voimakkailla helteillä

Helteen terveyshaittojen torjunta hoitolaitoksissa

Lisätietoja:

Pertti Metiäinen, ylitarkastaja
Puh. 0295 209 612
etunimi.sukunimi@valvira.fi