Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Hedelmöityshoitotietoja vuodelta 2012

Hedelmöityshoitotietoja vuodelta 2012

8.7.2013 09:54 / Uutinen

Kaikki Suomessa toimivat 23 lapsettomuusklinikkaa tekevät inseminaatiohoitoja. Seitsemän julkisen sektorin toimintayksikköä ja 12 yksityistä lapsettomuusklinikkaa ilmoittivat vuotta 2012 koskevassa vuosikertomuksessaan tekevänsä inseminaatiohoitojen ohella myös koeputkihedelmöityshoitoja. Valtaosa inseminaatioista tehdään puolison siittiösoluilla. Myös koeputkihedelmöityshoidot tehdään pääosin omia sukusoluja käyttäen. Luovutetuilla sukusoluilla tehtyjen hoitojen osuus on kuitenkin kasvanut. Julkiset hoitoyksiköt käyttävät pääasiassa puolisoiden omia sukusoluja, mutta yksityisklinikat ilmoittivat käyttävänsä hoitoihin myös luovutettuja sukusoluja tai alkioita. Vain yksi yksityinen lapsettomuusklinikka ilmoitti antavansa hoitoja vain avio- ja avopareille heidän omilla sukusoluillaan.

Vuoden 2012 aikana 297 naista ja 59 miestä kävi luovuttamassa sukusolujaan yksityisillä lapsettomuusklinikoilla. Lisäksi 27 pariskuntaa luovutti omasta hoidostaan yli jääneitä alkioita käytettäviksi muiden henkilöiden hedelmöityshoidossa. Luovutettuja alkioita käytettiin vuonna 2012 yhteensä 67 hoidossa. Luovutettujen alkioiden lisäksi osalla yksityisklinikoita saatiin aikaan alkioita hedelmöittämällä luovutettuja munasoluja luovutetuilla siittiöillä.

Lue lisää aiheesta