Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Hedelmöityshoitoja annettiin vuonna 2016 yli kahdessakymmenessä terveydenhuollon yksikössä

Hedelmöityshoitoja annettiin vuonna 2016 yli kahdessakymmenessä terveydenhuollon yksikössä

30.5.2017 09:00 / Uutinen

Vuoden 2016 lopussa Suomessa toimi yhteensä 21 hedelmöityshoitoja antavaa terveydenhuollon yksikköä. Näistä 10 toimi julkisessa terveydenhuollossa, 11 yksityisellä puolella. Julkisessa terveydenhuollossa hedelmöityshoitoja annettiin viidessä yliopistosairaalassa ja viidessä keskussairaalassa. Yksityiset hedelmöityshoitoklinikat sijaitsevat suurimmissa kaupungeissa.  Hedelmöityshoitolain voimassaoloaikana eli vuoden 2007 alusta kymmenen hedelmöityshoitoklinikkaa on lopettanut toimintansa tai fuusioitunut toiseen hedelmöityshoitoklinikkaan.

Tarjottavat palvelut vaihtelevat. Kapeimmillaan palveluna on inseminaatio eli keinohedelmöitys omilla sukusoluilla. Laajimmillaan palvelu kattaa hoidot luovutetuilla sukusoluilla ja alkioilla, munasarja  ja siittiökudoksen pakastuksen ja alkiodiagnostiikan.

Sukusolujen luovuttajien määrässä hienoista kasvua

Hedelmöityshoidoista annetun lain keskeisenä tavoitteena on turvata hoidon avulla syntyvän lapsen etu: lain myötä luovutetuista sukusoluista alkunsa saanut henkilö sai oikeuden saada tietoonsa biologisen vanhempansa tai biologisten vanhempiensa henkilöllisyys. Tätä tarkoitusta varten luovuttajien tiedot kerätään Valviran ylläpitämään Luoteri-rekisteriin. Ennen hedelmöityshoitolain voimaantuloa luovuttajista ei järjestelmällisesti kerätty tietoja.
 
Lain tultua voimaan vuonna 2007 suomalaisten siittiöiden luovuttajien määrä romahti runsaaseen 10 %: iin, mutta vuosien kuluessa se on hiljalleen kasvanut. Vuonna 2016 suomalaisten siittiönluovuttajien osuus oli jo 46 % kaikista luovuttajista. Ulkomaiset siittiöluovutukset tulevat pääasiassa tanskalaisista spermapankeista, joiden kanssa suomalaiset klinikat ovat solmineet sopimuksia. Hedelmöityshoitolain aikana munasolun luovuttajien määrä on kasvanut jokseenkin tasaisesti vuoden 2007 runsaasta 100 luovuttajasta vuoden 2016 yli 300 luovuttajaan.

Vuonna 2016 yli 2 500 hedelmöityshoitoa

Luovutetuilla sukusoluilla annetuista hoidoista suurin osa toteutettiin vuonna 2016 luovutetuilla siittiöillä (lähes 2 000 hoitoa). Luovutetuilla munasoluilla annettiin noin 500 hoitoa ja alkioilla, joissa molemmat sukusolut oli luovutettu, noin 100. Vuonna 2016 itsellisiä naisia ja naispareja hoidettiin ainoastaan yksityisillä hedelmöityshoitoklinikoilla, ja heille toteutettiin yhteensä runsaat tuhat hoitoa.

Merkittävä osa luovutetuista sukusoluista ja alkioista hävitetään hoidon tarpeen loputtua. Sukusolujen ja alkioiden luovuttajien suostumuksella soluja ja alkioita voidaan myös hyödyntää tutkimustoiminnassa hävittämisen asemesta.  

Lue lisää:
Hedelmöityshoidoista Valviran verkkosivuilla

Lisätietoja:

Tarja Vainiola, ylitarkastaja
puh. 0295 209 502

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi