Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Hedelmöityshoitoklinikoiden toiminta jatkui vakiintuneena vuonna 2018

Hedelmöityshoitoklinikoiden toiminta jatkui vakiintuneena vuonna 2018

12.6.2019 08:27 / Uutinen

Vuoden 2018 lopussa Suomessa toimi viisi yksityisen ja yhdeksän julkisen terveydenhuollon ylläpitämää hedelmöityshoitoklinikkaa. Yhteensä hoitoja tarjottiin 20:ssä terveydenhuollon yksikössä: yksityisten klinikoiden hoitoja annettiin yhdessätoista eri toimipisteessä, julkisessa terveydenhuollossa puolestaan maamme viidessä yliopistosairaalassa sekä neljässä keskussairaalassa. Vuonna 2018 hedelmöityshoitoklinikoiden toiminta jatkui vakiintuneena edellisvuoden merkittävien muutosten jälkeen: vuonna 2017 yksityisten hedelmöityshoitoklinikoiden lukumäärä väheni yrityskauppojen seurauksena.

Hedelmöityshoitoklinikoiden tarjoamat palvelut vaihtelevat. Kapeimmillaan palveluna on inseminaatio omilla sukusoluilla ja laajimmillaan hoidot luovutetuilla sukusoluilla ja alkioilla sekä munasarja- ja siittiökudoksen ennakoiva pakastus ja alkiodiagnostiikka. Vuonna 2018 ainoastaan muutamat klinikat tekivät alkiodiagnostisia toimenpiteitä. Eniten alkiodiagnostisia toimenpiteitä tehtiin yksityisillä hedelmöityshoitoklinikoilla.

Vuonna 2018 runsaat 2 300 hedelmöityshoitoa luovutetuilla sukusoluilla ja alkioilla

Vuonna 2018 luovutetuilla sukusoluilla ja alkioilla toteutettiin runsaat 2 300 hoitoa. Yli 500 itsellistä naista ja naisparia sai vuoden aikana hedelmöityshoitoja. Yleisimmin hoidoissa käytettiin luovutettuja siittiösoluja (59 %). Luovutettuja munasoluja käytettiin noin kolmasosassa annetuista hoidoista. Sekä muna- että siittiösolu olivat luovutettuja 7 prosentissa hoidoista. Lisäksi luovutetuilla alkioilla annettiin muutamia hoitoja.

Vuonna 2018 Valviran ylläpitämään luovuttajarekisteriin (Luoteri) kirjattiin runsaat 400 uutta sukusolujen tai alkioiden luovuttajaa. Uusista luovuttajista munasolujen luovuttajia oli 60 %. Alkioluovutuksia tehdään muutamia, korkeintaan muutamia kymmeniä vuosittain. 

Kuvio 1. Sukusolujen luovuttajat luovutetun sukusolun mukaan 

Vuonna 2018 Suomeen tuotiin sekä siittiö- että munasoluja. Uusista luovuttajista ulkomaalaisia oli 22 prosenttia. Suomesta myös vietiin sukusoluja ja alkioita ulkomaille. Maahantuonnin ja viennin lisäksi sukusoluja siirrettiin Suomessa toimivien hedelmöityshoitoklinikoiden välillä.

Hedelmöityshoitolain perusteella sukusolut ja alkiot on hävitettävä, kun solujen luovuttaja sitä pyytää tai kun palveluntuottaja saa tiedon solujen luovuttajan kuolemasta. Käyttämättömät sukusolut ja alkiot voidaan hävittämisen sijaan luovuttaa tutkimuskäyttöön luovuttajan suostumuksella. Sukusolujen ja alkioiden luovuttaminen tutkimuskäyttöön on kuitenkin edelleen harvinaista.

Lue lisää:

Hedelmöityshoidoista Valviran verkkosivuilla

Lisätietoja:

Tarja Vainiola, ylitarkastaja
puh. 0295 209 502
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi