Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Hammaslääkärin potilastuoleja saa käyttää vain hammaslääketieteellisiin toimenpiteisiin

Hammaslääkärin potilastuoleja saa käyttää vain hammaslääketieteellisiin toimenpiteisiin

2.9.2014 08:28 / Uutinen

Valviran selvityksen mukaan hammaslääkärin potilastuolia käytetään terveydenhuollon toimintayksiköissä valmistajan ohjeistaman käyttötarkoituksen vastaisesti myös silmäkirurgisiin toimenpiteisiin. Valvira selvitti hammaslääkärin potilastuolien käyttöä sen jälkeen, kun sille oli viime vuonna tullut ilmoitus silmäkirurgisen toimenpiteen yhteydessä tapahtuneesta vaaratilanteesta. Valvira pyysi helmikuussa selvitystä tuolien käytöstä kymmeneltä terveydenhuollon toimintayksiköltä. Kahdeksassa toimintayksikössä hammaslääkärin potilastuolia oli käytetty valmistajan määrittelemän käyttötarkoituksen vastaisesti. Terveydenhuollon laitteen valmistaja vastaa tuotteen turvallisuudesta ja soveltuvuudesta vain käyttöohjeessa määritellyssä käytössä.

Valvira on lähettänyt terveydenhuollon toimintayksiköille kirjeen, jossa se kiinnittää huomiota asiaan. Hammaslääkärin potilastuolia ja muita terveydenhuollon laitteita saa terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 629/2010 mukaisesti käyttää ainoastaan laitevalmistajan määrittelemään ja ohjeistamaan käyttöön.

Selvityksen yhteydessä tuli myös ilmi, että useimmissa toimintayksiköissä ei ole nimetty lain edellyttämää vastuuhenkilöä, joka pystyisi käytännössä valvomaan, organisoimaan ja ohjaamaan terveydenhuollon laitteiden käyttöä ja niihin liittyviä menettelyjä lain tarkoittamalla tavalla. Valvira järjestää aiheeseen liittyvän keskustelutilaisuuden 28.10.2014.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Jari Knuuttila: puh. 0295 209 504