Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten päivähoidosta annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten päivähoidosta annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

13.8.2012 13:31

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt muun muassa Valviran lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta lasten päivähoidosta annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan lasten päivähoito siirretään opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle, jolloin se lakkaa olemasta sosiaalipalvelu. Tarkoitus on, että hallinnonalasiirron jälkeenkin päivähoito toimii edelleen tarvittavassa yhteistyössä muiden lasten hyvinvointiin liittyvien palvelujen kanssa. Muutos on tarkoitus toteuttaa niin, että asiakkaan asema ei muutu. Valvira pitää hyvänä näitä tavoitteita.

Lue lisää oheisesta Valviran lausunnosta.