Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lausunto hallituksen esityksen laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta täydentämisestä

Lausunto hallituksen esityksen laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta täydentämisestä

29.3.2017 09:41

Sosiaali- ja terveysministeriössä on laadittu luonnos sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta, joka liittyy sote- ja maakuntauudistukseen sekä valinnanvapauslainsäädäntöön. Laissa säädettäisiin oikeudesta tuottaa maakunnan järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja sekä yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Lailla halutaan varmistaa asiakkaan ja potilaan turvallisuus sekä laadultaan hyvät palvelut. Laki täydentäisi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia ja valinnanvapautta koskevaa lainsäädäntöä.

Valvira toteaa lausunnossaan muun muassa, että sertifiointikriteereinä tulisi käyttää kansallisia laatumittareita/-järjestelmiä. Kansainvälisesti vertaillen laatujärjestelmien tilanne sote-alalla on Suomessa tällä hetkellä varsin heikko. Sertifioinnin pohjalle tarvittavan laatutiedon kehittämisen tulee olla uudistuksen ja sen suunnittelun ensimmäinen vaihe.

Lue lisää:

Hallituksen esityksen laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta täydentämisestä (pdf)