Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Hallinto-oikeuden välipäätös: tupakkayhtiöt eivät saa luovuttaa kapselisavukkeita Suomen markkinoille

Hallinto-oikeuden välipäätös: tupakkayhtiöt eivät saa luovuttaa kapselisavukkeita Suomen markkinoille

6.3.2017 09:43 / Uutinen

Valvira antoi 28.12.2016 kolmelle tupakkayhtiölle kieltopäätökset, joilla yhtiöitä kiellettiin myymästä tai muutoin luovuttamasta makuaan muuttavia savukkeita eli niin kutsuttuja kapselisavukkeita. Kieltopäätöksissä tupakkayhtiöt velvoitettiin myös vetämään kapselisavukkeet pois markkinoilta omalla kustannuksellaan. Kaikki kolme tupakkayhtiötä valittivat Valviran päätöksistä hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus on nyt antanut asiassa välipäätökset Valviran kieltopäätösten täytäntöönpanoa koskien. Lopulliset ratkaisut asiassa annetaan myöhemmin. Välipäätösten mukaan yhtiöille annettujen kieltopäätösten täytäntöönpano jatkuu myyntikiellon osalta. Tämä tarkoittaa, että tupakkayhtiöt eivät saa enää luovuttaa kapselisavukkeita Suomen markkinoille. Tupakkayhtiöitä ei kuitenkaan velvoiteta poistamaan markkinoilta sinne aiemmin toimitettuja kapselisavukkeita.
 
Hallinto-oikeudessa vireillä olevassa prosessissa ei käsitellä sitä, voivatko kaupan alan toimijat myydä kapselisavukkeita kuluttajille: prosessi koskee vain valituksen tehneiden tupakkayhtiöiden oikeutta myydä kapselisavukkeita kaupan alan toimijoille. Valviran näkemyksen mukaan kapselisavukkeiden myynti kuluttajille tuli kielletyksi 15.8.2016 uuden tupakkalain tultua voimaan. Tupakkayhtiöt ovat tästä eri mieltä.

Lue lisää:

Kolmelle tupakkayhtiölle kapselisavukkeiden myyntiä koskeva kieltopäätös (9.1.2017)

Lisätietoja:

Riina Laitiainen, lakimies
puh. 0295 209 618

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi