Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Hallinto-oikeuden päätös koskien terveydenhuollon ammattihenkilöiden opintojen aloittamisajankohtaa

Hallinto-oikeuden päätös koskien terveydenhuollon ammattihenkilöiden opintojen aloittamisajankohtaa

25.5.2018 12:30 / Uutinen

Hallinto-oikeuden päätökseen 18.5.2018 perustuen Valvira muuttaa tulkintaansa julkisuudessa olleessa opintojen yli 10 vuoden keston tulkintaa koskevassa asiassa.

Terveydenhuollon ammattihenkilölain mukaan tilapäisesti opiskelijan oikeudella ei saa työskennellä laillistettavan ammatissa, jos opintojen aloittamista on kulunut yli 10 vuotta. Valvira on tulkinnassaan ottanut huomioon ns. hyväksiluetut opinnot.
Valviran asiassa tekemästä päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen, joka antoi päätöksensä asiassa. Hallinto-oikeus kumosi asiaan liittyvän Valviran päätöksen. Valvira ei valita hallinto-oikeuden päätöksestä, vaan korjaa välittömästi asiaan liittyvää tulkintaansa.

Jatkossa Valvira tulkitsee 10 vuoden sääntöä siten, että opinnot on aloitettu silloin kun kyseiseen ammattiin johtavat opinnot on aloitettu. Jos siis tutkintoon on hyväksi luettu toiseen ammattiin kuuluvia opintoja, ei näitä opintoja huomioida arvioitaessa sitä, koska opinnot on aloitettu. Jos sen sijaan henkilö on opiskellut samaa ammattia kahdessa eri yliopistossa, katsotaan opinnot aloitetuksi silloin, kun opinnot on aloitettu ensimmäisessä yliopistossa.

Valvira tekee viranpuolesta tarvittavia korjauksia terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin ja ilmoittaa näistä korjauksista, niille henkilöille, joita se koskee.

Valvira pyytää sellaisia henkilöitä olemaan yhteydessä, joiden opiskelijarekisteröintihakemus on hylätty hyväksilukujen takia. Nämä henkilöt voivat lähettää sähköpostia osoitteeseen terhikki@valvira.fi

Lisätietoja
Johtaja Jussi Holmalahti
puh: 0295209500
etunimi.sukunimi@valvira.fi