Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Euroopan komissiolta ohjausta tupakkatuotteiden liikkeitä koskevien tietojen kirjaamisesta ja toimittamisesta

Euroopan komissiolta ohjausta tupakkatuotteiden liikkeitä koskevien tietojen kirjaamisesta ja toimittamisesta

25.11.2019 10:04 / Uutinen

Jäljitettävyyttä koskevien tietojen kirjaamisessa ja toimittamisessa ilmenneet yleisimmät virheet ratkaisuineen

Euroopan komissio on julkaissut uuden tupakkatuotteiden jäljitettävyyttä koskevan tiedoston, joka on laadittu yhdessä tietovaraston palveluntarjoajan Dentsun (Dentsu Aegis Network Switzerland AG) kanssa. Se sisältää tietoa yleisimmistä virheistä, joita tuotteiden liikkeitä koskevien tietojen kirjaamisessa ja toimittamisessa on ilmennyt sekä ohjeita virheiden korjaamiseksi. Ohjeistus on julkaistu englannin kielellä ja suomenkielinen käännös on pian saatavilla komission verkkosivuilta.

Tiedoston tarkoituksena on helpottaa tupakkatuotteiden kauppaan osallistuvia toimijoita noudattamaan uuden, jäljitettävyyttä koskevan lainsäädännön asettamia vaatimuksia erityisesti tuotteiden liikkeitä koskevien tietojen kirjaamisessa ja toimittamisessa tietovarastojärjestelmään. Talouden toimijoiden (kuten tukkumyyjien ja varastoijien) kannalta virheiden korjaaminen on tärkeää, koska tietojen kirjaamisen ja toimittamisen puutteet voivat johtaa siihen, että tuotteet ovat tältä osin lainvastaisia. Virheet voivat myös aiheuttaa ongelmia toimitusketjun myöhemmissä vaiheissa.

Vuodenvaihteesta 2019–2020 lähtien tietovarastojärjestelmästä on suunniteltu annettavan varoitusviesti, mikäli tietoja toimitetaan väärässä muodossa. Kuukauden kuluttua varoitusviestien käyttöönotosta otettaisiin käyttöön tietovarastojärjestelmän täydet validaatiotoiminnot, mikä tarkoittaa käytännössä, että järjestelmä hylkää virheelliset viestit ja toimittaa virheilmoituksen paluuviestinä.

Tupakkatuotteiden jäljitettävyys on osa laittoman kaupan ehkäisyä. Tämän kokonaisuuden tavoitteena on vähentää lainvastaisten tupakkatuotteiden tarjontaa ja vaikuttaa samalla tupakoinnin yleisyyteen, joten sillä on tärkeä osa kansanterveyden, valtioiden talouden ja laillisten toimijoiden suojaamisessa.

 

Lue lisää:

Komission verkkosivut tupakkatuotedirektiivin toimeenpanosta (tuoreimmat päivitykset)

Komission jäljitettävyyttä koskeva täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/574

Tupakkatuotteiden laittoman kaupan ehkäisy (valvira.fi)

 

Lisätietoja:

Isabella Lencioni, ylitarkastaja
puh. 0295 209 358
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi