Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null EU- tai ETA-valtiossa lääketieteen perustutkinnon suorittaneille mahdollisuus ammatilliseen harjoitteluun Suomessa

EU- tai ETA-valtiossa lääketieteen perustutkinnon suorittaneille mahdollisuus ammatilliseen harjoitteluun Suomessa

20.6.2017 08:30 / Uutinen

EU- tai ETA-valtiossa lääketieteen perustutkinnon suorittanut voi suorittaa Suomessa ammatillisen harjoittelun, joka vaaditaan ammatinharjoittamisoikeuden saamiseksi opiskelumaassa.

Terveydenhuollon ammattihenkilölain 19.6.2017 voimaan tulleen muutoksen myötä Valvira myöntää hakemuksesta määräaikaisen oikeuden harjoittaa Suomessa lääkärin ammattia kirjallisesti nimetyn, kyseistä ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena. Ammatinharjoittamisoikeus myönnetään kolmen vuoden määräajaksi.

Suomessa ammatillisen harjoittelun suorittavan lääkärin on haettava ammatillisen harjoittelun tunnustamista lakimuutoksen myötä aina opiskelumaastaan.

Lue lisää:

Päivitetyt ohjeet EU-/ETA-valtioissa koulutetuille lääkäreille (Valvira.fi)
EU-maassa opiskelevalle lääkärille mahdollisuus suorittaa ammatillinen harjoittelu Suomessa (STM:n tiedote 15.6.2017)

Lisätietoja:

Jussi Holmalahti, johtaja
puh. 0295 209 500

Maria Jakobsson, lakimies
puh. 0295 209 560

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi