Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null EU/ETA-alueen ulkopuolella koulutuksen saaneiden lääkäreiden tutkintotodistusten oikeellisuuden selvittäminen

EU/ETA-alueen ulkopuolella koulutuksen saaneiden lääkäreiden tutkintotodistusten oikeellisuuden selvittäminen

23.5.2014 10:03

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on selvittänyt terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki) 1.1.1992 – 15.11.2011 merkittyjen EU- ja ETA-alueen ulkopuolella tutkinnon suorittaneiden lääkäreiden tutkinnon oikeellisuutta. Projektissa selvitettiin 785 lääkärin tutkinnot, joita oli yhteensä 805. Henkilöitä oli 48 maasta. Selvityksessä ei tullut ilmi väärennettyjä tutkintotodistuksia.

Lue lisää selvityksestä:

EU/ETA-alueen ulkopuolella koulutuksen saaneiden lääkäreiden tutkintotodistusten oikeellisuuden selvittäminen