Sisältöjulkaisija

null Etupäivystäjänä toiminut lääketieteen opiskelija ei tunnistanut aivopaineen nousua synnynnäistä hydrokefalusta sairastavalla lapsella

Etupäivystäjänä toiminut lääketieteen opiskelija ei tunnistanut aivopaineen nousua synnynnäistä hydrokefalusta sairastavalla lapsella

12.12.2012 13:23

28.11.2012

Valvira on selvittänyt lapsen hoidon asianmukaisuutta keskussairaalan yhteispäivystyksessä ja vuodeosastolla. Kymmenvuotias lapsi, joka sairasti synnynnäistä hydrokefalusta (vesipäisyys,) tuli keskussairaalan päivystykseen päänsäryn ja oksentelun vuoksi. Häneltä oli poistettu aiemmin shuntti (letku, jolla aivoselkäydinnestettä ohjataan aivokammiosta vatsaonteloon) ja tehty aivokammion pohjan puhkaisu aivonestekierron helpottamiseksi.

Perusterveydenhuollon päivystyksessä hänet tutki lääkärin tehtävissä toiminut lääketieteen opiskelija, joka ei todennut päänsäryn lisäksi poikkeavaa ja ohjasi hänet jatkohoitoon lastentautien osastolle. Osastolla hänet tutki toinen lääkärin tehtävissä toiminut lääketieteen opiskelija, joka ei myöskään todennut poikkeavaa, ja lapsen tilaa jäätiin seuraamaan. Osastolla lapsi oli levoton ja hänellä oli pääsärkyä, johon hän sai kipulääkitystä. Lapsi löydettiin yöllä hengittämättömänä ja häntä elvytettiin. Takapäivystäjänä toiminut erikoislääkäri tuli paikalle, ja lapsella todettiin tietokonetomografiassa paineinen hydrokefalus, ja hänet siirrettiin hoitoon yliopistolliseen sairaalaan, jossa hänelle asennettiin shuntti. Lapsi sai kuitenkin laaja-alaisen aivovaurion, minkä vuoksi aktiivisesta hoidosta luovuttiin, ja lapsi kuoli.

Valvira totesi lapsen hoidossa keskussairaalassa useita puutteita. Lapsi ohjattiin yhteispäivystyksessä hoitoon ensin perusterveydenhuollon puolelle, eikä erikoissairaanhoidon puolelle, vaikka hänellä tiedettiin olevan synnynnäinen hydrokefalus, pääsärkyä ja oksentelua. Sairaala on sittemmin muuttanut käytäntöjään ja antanut ohjeen, että vastaavat tapaukset ohjataan suoraan erikoissairaanhoidon päivystykseen, ja että lapset, joilla on hydrokefalus, ohjataan päivystysaikana suoraan lastentautien erikoislääkärille.

Valvira katsoi, että lastentautien etupäivystäjänä toimineen lääketieteen opiskelijan olisi pitänyt konsultoida hoidosta takapäivystäjää lapsen selittämättömän pääsäryn vuoksi, ja lapselle olisi pitänyt tehdä tietokonekerroskuvaus tai konsultoida neurokirurgia. Valvira katsoi, että opiskelija oli kokematon, eikä siten todennäköisesti käsittänyt tilanteen vakavuutta lapsella olevien suhteellisten vähäisten oireiden vuoksi. Valvira katsoi, että lapsen elvytys ja jatkohoito olivat asianmukaisia. Valvira antoi lääketieteen opiskelijalle huomautuksen vastaisen toiminnan varalle.

Asian selvittämisen yhteydessä kävi ilmi, että kumpikaan lääkärin tehtävissä toiminut opiskelija ei tutkinut lapsen silmänpohjia, vaikka potilasasiakirjamerkintöjen mukaan näin olisi perusterveydenhuollon päivystyksessä tehty. Valvira katsoi, että perusterveydenhuollon päivystyksessä toimineen lääketieteen opiskelijan olisi pitänyt selkeästi informoida lastentautien etupäivystäjää silmänpohjien tutkimisen tarpeesta ja tehdä asianmukaiset ja virheettömät potilasasiakirjamerkinnät. Valvira kiinnitti opiskelijan huomiota potilasasiakirjojen laatimiseen asiamukaisesti.

Lastentautien etupäivystäjänä toiminut lääketieteen opiskelija oli suorittanut neljään ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot. Valvira katsoi, että neljän opintovuoden jälkeen opiskelija ei voi vielä toimia kyseessä olevan kaltaisissa päivystävän lääkärin tehtävissä, koska tällaisissa tehtävissä lääkäri voi joutua toimimaan yksin. Neljän vuoden opintojen jälkeen opiskelija voi toimia tilapäisesti lääkärin tehtävissä päivystyksessä vain vanhemman kollegan rinnalla siten, että hänellä on tosiasiallinen seuranta, ohjaus ja valvonta. Valvira katsoi, että etupäivystäjänä toimineen opiskelijan ohjausta ja valvontaa ei ollut järjestetty asianmukaisesti, koska hänellä ei ollut lainsäädännön edellyttämää välitöntä ohjausta ja valvontaa, vaan lastentautien takapäivystäjä toimi puhelinpäivystäjänä ns. vapaamuotoisessa päivystyksessä. Valvira antoi huomautuksen lastentautien ylilääkärille edellä olevan perusteella.

Valvira kiinnitti tapauksen selvittämisen yhteydessä huomiota siihen, että molemmat päivystäjät olivat lääketieteen opiskelijoita, mikä on potilasturvallisuuden kannalta huolestuttavaa. Valvira totesi päätöksessään, että terveydenhuollon toimintayksikön vastaava johtaja on viime kädessä vastuussa siitä, että toiminta on suunniteltu ja järjestetty siten, että potilaan hoito on asianmukaista ja turvallista, sekä siitä, että henkilökunta osaa riittävän hyvin ne tehtävät, joita heille osoitetaan. Valvira saattoi päätöksensä sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin tietoon ja vastaisessa toiminnassa huomioon otettavaksi.

Valvira totesi, että se on aiemmin kiinnittänyt yleisimminkin huomiota siihen, että vastaavissa päivystystehtävissä toimii liian usein kokemattomia lääkäreitä ja lääketieteen opiskelijoita, mikä on potilasturvallisuuden kannalta huolestuttavaa. Valvira lähetti ratkaisunsa (ilman kantelijan ja potilaan tunnistetietoja) myös sosiaali- ja terveysministeriön tietoon.