Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Esperi Hoivakoti Ulrikan toiminta on keskeytetty

Esperi Hoivakoti Ulrikan toiminta on keskeytetty

25.1.2019 14:15 / Uutinen

Valvira on ottanut Kristiinankaupungissa sijaitsevan Esperi Care Oy:n Hoivakoti Ulrikan toimintayksikön toiminnan asianmukaisuuden selvitettäväkseen.  Aluehallintovirastolta saamiensa valvontatietojen vuoksi Valvira päätti 24.1.2019 keskeyttää toiminnan välittömästi. Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo toimialueellaan tuotettuja yksityisiä palveluja mutta asian luonteen vuoksi Valvira on ottanut asian selvittämisen itselleen.

Toimintayksikköä alueella valvova Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto sai lyhyellä aikavälillä vakavia, välittömään asiakasturvallisuuteen viittaavia yhteydenottoja. Yhteydenotoista johtuen Kristiinankaupungin kunta ja aluehallintovirasto kävivät toimintayksikössä tarkastuskäynnillä 22.-23.1.2019.

Havaitut epäkohdat liittyivät muun muassa riittämättömän hoitohenkilökunnan määrään suhteessa hoivan ja hoidon tarpeen arviointiin, puutteelliseen perushoitoon ja -hoivaan, lääkehoidon asianmukaisuuteen, asiakkaiden hoitoisuustietojen puutteellisuuteen sekä toimintayksikön lähiesimiestyöhön.

Lain mukaan, jos asiakasturvallisuus sitä edellyttää, lupaviranomainen voi kieltää toiminnan tai määrätä sen keskeytettäväksi tai kieltää toimintayksikön, sen osan tai laitteen käytön välittömästi (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 21 §). Saatujen tietojen perusteella Valvira katsoo, ettei toimintayksikön toiminta vastaa sille myönnettyä yksityisestä sosiaalihuollosta annetun lain mukaista lupaa ja asiakasturvallisuus vaarantuu vakavasti, mikäli toimintaa jatketaan.

Keskeyttäminen on voimassa, kunnes Valvira toisin päättää.

Lisätietoja:

lakimies Reija Kauppi p. 0295 209 429

ylitarkastaja Elina Uusitalo p. 0295 209 334

etunimi.sukunimi@valvira.fi