Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Erityisesti neljässä sairaanhoitopiirissä ongelmia erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyssä – hoitoon pääsyn kokonaistilanne kuitenkin viime vuosien tasolla

Erityisesti neljässä sairaanhoitopiirissä ongelmia erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyssä – hoitoon pääsyn kokonaistilanne kuitenkin viime vuosien tasolla

17.11.2016 09:30 / Uutinen

Erityisesti neljässä sairaanhoitopiirissä (HUS, Kanta-Häme, Pohjois-Savo ja Päijät-Häme) on THL:n seurantatietojen mukaan ongelmia erikoissairaanhoidon tiettyjen erikoisalojen hoitoon pääsyssä. Valvira on ottanut yhteyttä kaikkiin näihin sairaanhoitopiireihin ja arvioi ensin tilannetta yhdessä sairaanhoitopiirin edustajien kanssa. Sairaanhoitopiirikohtaiset keskustelut käydään marras-joulukuussa 2016. Tämän jälkeen Valvira päättää jatkotoimenpiteistä.

Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn kokonaistilanne on pysynyt maassamme kohtuullisen vakaana viime vuodet. Hoitoon pääsyn enimmäisaikojen valvonta aloitettiin vuonna 2007 ja sillä on pystytty sekä parantamaan kansalaisten palveluiden saatavuutta että vähentämään alueellista eriarvoisuutta.

Hoitoon pääsyn enimmäisaikojen valvonta on yksi sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman painopisteistä. Valvira seuraa THL:n seurantatietojen perusteella jatkuvasti erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn toteutumista ja puuttuu havaitsemiinsa enimmäisaikojen ylityksiin. Hoitoon pääsyn ongelmiin pyritään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa myös sairaanhoitopiirien johdon kanssa järjestettävissä tapaamisissa.

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016–2019 (pdf)
Kahdelle sairaanhoitopiirille sakon uhalla tehostettu määräys noudattaa hoitotakuuta – hoitoon pääsyn kokonaistilanne on kuitenkin viime vuosina parantunut (7.1.2016)

Lisätietoja:

Leena-Maija Vitie, lakimies
puh. 0295 209 111
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi